תפריט

בס

בס"ד

ונראה מה יהיו חלומותיו?

וישב כסלו תשע"ב

פרשת יוסף ואחיו היא אחת הפרשות המרתקות ביותר שיש במקרא, אם נתבונן היטב בהתפתחות העלילה, לא נתקשה להבחין שהמוטיב המרכזי שלה הוא החלום. החלום הוא זה אשר גורם לאחים לשנוא את יוסף עד כדי רצון להרוג אותו."..וַיּאמְרוּ אִישׁ אֶל אָחִיו הִנֵּה בַּעַל הַחֲלמוֹת הַלָּזֶה בָּא: וְעַתָּה לְכוּ וְנַהַרְגֵהוּ..."(בראשית לז:יט-כ) והוא זה אשר בסופו של דבר מציל אותו מהבור ומביא אותו לגדולה במצרים, כאשר הוא פותר את חלומות פרעה."..וְעַל הִשָּׁנוֹת הַחֲלוֹם אֶל פַּרְעה פַּעֲמָיִם כִּי נָכוֹן הַדָּבָר מֵעִם הָאֱלֹהִים וּמְמַהֵר הָאֱלהִים לַעֲשׂתוֹ...וַיּאמֶר פַּרְעה אֶל יוֹסֵף אַחֲרֵי הוֹדִיעַ אֱלהִים אוֹתְךָ אֶת כָּל זאת אֵין נָבוֹן וְחָכָם כָּמוֹךָ..אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי וְעַל פִּיךָ יִשַּׁק כָּל עַמִּי רַק הַכִּסֵּא אֶגְדַּל מִמֶּךָּ.."(בראשית מא:לב-מא)

אך מה הוא החלום? חכמים, ואנשי רוח למיניהם מנסים להבין את המניע שגורם לאדם לחלום, והתשובות על כך רבות ומגוונות. יש הטוענים שחלומות השווא ידברו, משום שהם בסכ"ה משקפים את מחשבותיו של אדם:

"..אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו, שנאמר: אנת מלכא רעיונך על משכבך סלקו,(דניאל ב)...אמר רבא: תדע, דלא מחוו ליה לאינש לא דקלא דדהבא,[לא מראים לו לאיש לא דקל של זהב] ולא פילא דעייל בקופא דמחטא[ולא פיל בקוף (חור) של מחט].." (ברכות נה:ב)

ויש שיטענו כי לכל חלום יש מטרה ומשמעות. כדברי התלמוד "..חלום - אחד מששים לנבואה. ששה דברים סימן יפה לחולה, אלו הן: עטוש, זיעה, שלשול, קרי ושינה, וחלום...חלום - דכתיב (שעיהו ל"ח) ותחלימני והחיני..." (ברכות נז:ב)

 אין ספק, החלום העסיק את ספרות חז"ל לאורך דורות רבים, כך שבהחלט לא ניתן להתייחס אליו בביטול. זאת ועוד, כאשר החלום מופיע במקרא, הוא תמיד בא להעיד על התרחשות צפויה. אם כך, גם החלום הוא בגדר נבואה. על הקשר זה שבין חלום לנבואה עמדו פרשנים רבים, כגון ר' יוסף אלבו, הטוען שחלום הוא בבחינת סוג של נבואה, אם כי בדרגה נחותה ממנה בהרבה:

: "..כי עם שיש הבדל גדול בין החלום לנבואה, כי אין חלום בלא דברים בטלים והנבואה כלה ענין צודק ואמתי כמו שאמרנו..לומר כי כמו שבחלום ישמע קול מדבר אליו ויראה אדם מדבר ואינו כן לפי האמת, כן ענין הנבואה, האמת אשר בה היא הגעת ההודעה ההיא לנביא והיא הכונה במציאותה מהאל..ועל זה הוא שאמרו רבותינו ז"ל חלום אחד מששים בנבואה.." ( ספר העיקרים מאמר ג פ"ט)

כמו שבנבואה יש מסר אלוקי, כך גם בחלום יש מסרים, אלא שלא תמיד הם ברורים לאדם החולם. ולהבדיל מהאדם הפשוט, גם על הנביאים נאמר שנבואתם היא בחלום:"..בַּחֲלוֹם אֲדַבֶּר בּוֹ.." למעט אצל משה רבינו, שהקב"ה מעיד עליו: "..לא כֵן עַבְדִּי משֶׁה.. פֶּה אֶל פֶּה אֲדַבֶּר בּוֹ וּמַרְאֶה וְלא בְחִידת וּתְמֻנַת ה' יַבִּיט.." אם כך, בפרשת יוסף ואחיו, האחים מבינים שלחלומות אחיהם הקטן יש משמעות – הוא רוצה לשלוט עליהם! ר' יעקב מקלנבורג טוען שהכינוי "בעל החלומות" שבו מכנים האחים את יוסף, לא בא בשל חלומות אקראיים, אלא הם משקפים נאמנה את מחשבותיו, הוא זה אשר גורם לחלומות אלה להופיע אצלו:

"...קראהו בעל החלומות, שהוא בעל ושליט בם, החלומות לא באו לו מעצמם לולא היה רעיוניו תמיד למשול בנו.." (הכתב והקבלה בראשית לז:יט)

הם גם מכירים את ההיסטוריה של ספר בראשית, שהבכור נדחה בפני הצעיר, לכן לא פלא ששנאתם האחים אליו מעצימה מיום ליום. אם  בתחילה הם קינאו ביוסף בגלל אהבת יעקב אליו, אהבה שבאה לידי ביטוי בכותונת המיוחדת שבה מלביש יעקב את יוסף, הרי עתה את מירב שנאתם ליוסף והחשדנות כלפיו, הם מפתחים, בעיקר בשל תוכן החלומות שהוא מציג בפניהם. ועוד, גם העובדה שיוסף לא נרתע לספר להם את חלומותיו, נתפסת בעיני האחים כמאמץ מצדו לממש את המסר שיש בחלומותיו. דבר שמלבה את השנאה כלפיו, כדברי ר' יצחק עראמה:

"..וכאשר אמר, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי..ובראותם את אומץ ליבו וחוזק דבריו אלה, לא נשאר אצלם שום ספק על מה שמחשבותיו ממנו, ואז הוסיפו לשנוא אותו.."(עקידת יצחק, בראשית שער כח)

בעיני האחים יש כאן שילוב בין הרהורי ליבו של יוסף, לבין מסר נבואי שהוא מקבל דרך החלום, לכן כאשר נקרית לידם ההזדמנות להיפטר מיוסף הם קופצים על ההזדמנות. על הצהרתם "...וְנִרְאֶה מַה יִּהְיוּ חֲלמתָיו.."(בראשית לז:כ) אומר רש"י:

"..רוח הקודש אומרת כן. הם אומרים נהרגהו, והכתוב מסיים ונראה מה יהיו חלומותיו, נראה דבר מי יקום או שלכם או שלי. ואי אפשר שיאמרו הם ונראה מה יהיו חלומותיו מכיון שיהרגוהו בטלו חלומותיו.." (בראשית לז:כ)

לדעת רש"י , אין כאן אמירה של לעג או שמחה לאיד מצד האחים, אלא תגובה של רוח הקודש לניסיון האחים להרוג את יוסף, שהרי מבחינת רוח הקודש, יש ממשות בחלומות יוסף. אבל, המלבי"ם טוען שבאמירה זו יש ניסיון של האחים לבחון האם יש אמת בדברי חלומות יוסף:"..ונראה מה יהיו חלמתיו, שאם חלומותיו אמתיים, בהכרח יצילהו ה'.."( מלבי"ם בראשית לז:כ). אם נכונים חלומותיו, הקב"ה יצילהו למרות מחשבתם הרעה.

המקרא לא מספר על תחושותיו של יוסף באחד הרגעים הקשים בחייו, עת הוא נזרק לבור, ואח"כ כאשר הוא נמכר לישמעאלים. לכאורה, היוזמה כעת עוברת לאחים, הם הצליחו במשימתם להרחיק את "הסכנה" מפתח ביתם, אך כפי שאומר יוסף לשרי פרעה:".הלוא לאלהים פתרונים.."(בראשית מ:ח). דווקא האחים הם אלה שמקדמים את פתרון חלומותיו של יוסף, בכך שהם מרחיקים אותו למקום שממנו הוא יעלה לגדולה – למצרים. ועל כך כבר נאמר: נפלאות דרכי האל.

שבת שלום ומבורך                                      בן שושן אלעזר

 

דף הבית

דבר המנהלת

ספר מחזור 2016

ההיסטוריה של רוגוזין

האמנה הבית ספרית

תקנון ביה"ס תשע"ט

זכאות לתעודת גמר

עיקרי המשמעת

לוח צלצולים

לוח חופשות תשע"ט

פעילויות ואירועים

למידה בשעת חירום

כתבות ופרסומים

ספריית רוגוזין

פרשת השבוע

קיר הזיכרון

המסע לפולין תשס"ח

המסע לפולין תש"ע

המסע לפולין תשע"א

המסע לפולין תשע"ז

לתלמידים

מקצועות הלימוד

עיתון ביה"ס

צוות היועצים

מערכת שעות תשע"ט

לוח מבחנים

מועדי בגרויות

מאגר משימות אוריינות

שיעורים פרטיים חינם

מסך חכם

תמונות מארכיון קרית גת

חינוך פיננסי

למורים

שולחן עבודה אורט

משחוק בהוראה

חלופות בהערכה

כלים דיגיטליים

השתלמויות במודל

תוכניות עבודה

להורים

מדריך שומרי מסך

הנחיות בעקבות גל הטרור

שירותי בריאות לתלמיד

תקנות תעבורה

חוברת הדרכה להורים

קישורים

דואר מורים ותלמידים

תקשוב ואינטרנט באורט

ציוני בגרות


צור קשר