תפריט

דבר מנהלת בית הספר

תלמידים יקרים,

אנו נמצאים בפתיחת שנת הלימודים, ואני תקווה שתהא זו שנה טובה.

המציאות המודרנית מכתיבה לנו את החובה להטמיע ערכים בסיסיים של כל חברה מתוקנת:     אחריות, כבוד לזולת ומצוינות.

בית הספר "רוגוזין" רואה את מטרתו העיקרית בעיצוב התלמיד כאדם וכאזרח בעל השקפת עולם ערכית המותאמת למציאות זו.

הצבנו לעצמנו יעדים, אשר ניתנים להשגה ע"י דוגמא אישית ומחויבות לתפקיד של הנהלת ביה"ס, מוריו והוריו.

יעדי ביה"ס מתמקדים בתחום הלמידה ובתחום התרבותי-חברתי:

בתחום הלמידה: נפעל לקידום ההשכלה של תלמידינו באמצעות הקניית ידע וכלים, על פי תוכנית הלימודים בתחומים השונים ומתוך התחשבות בשונות התלמידים.

בתחום החברתי: נפעל להקניית ערכי חברה ותרבות, על פי אמות המידה המקובלות בכל חברה נאורה, נחנך לאהבת הארץ, נטמיע את חשיבות ערכי החברה הדמוקרטית והפלורליסטית מתוך זיקה לערכי היהדות ונטפח את התרומה והקשר לקהילה.

הצוות החינוכי יפעל על מנת להשיג ערכים אלו בדרכים מגוונות:
שיעורי חינוך ותוכנית חברתית וייעוצית, יצירת מסגרות לימודיות מתאימות לתלמידים השונים ובניית מסגרת תמיכה ומעקב אישי לתלמידים.

אנו מצפים כי הקניית ערכים של מצוינות, סובלנות, כבוד לזולת ואחריות תניב בוגר משכיל, אחראי ומעורב בקהילה.שנת לימודים פורייה ומוצלחת, לתלמידים להורים
ולצוות החינוכי הבית ספרי.

 


ציפי בן טולילה

מנהלת    ביה"ס

דף הבית

דבר המנהלת

ספר מחזור 2016

ההיסטוריה של רוגוזין

האמנה הבית ספרית

תקנון ביה"ס תשע"ט

זכאות לתעודת גמר

עיקרי המשמעת

לוח צלצולים

לוח חופשות תשע"ט

פעילויות ואירועים

למידה בשעת חירום

כתבות ופרסומים

ספריית רוגוזין

פרשת השבוע

קיר הזיכרון

המסע לפולין תשס"ח

המסע לפולין תש"ע

המסע לפולין תשע"א

המסע לפולין תשע"ז

לתלמידים

מקצועות הלימוד

עיתון ביה"ס

צוות היועצים

מערכת שעות תשע"ט

לוח מבחנים

מועדי בגרויות

מאגר משימות אוריינות

שיעורים פרטיים חינם

מסך חכם

תמונות מארכיון קרית גת

חינוך פיננסי

למורים

שולחן עבודה אורט

משחוק בהוראה

חלופות בהערכה

כלים דיגיטליים

השתלמויות במודל

תוכניות עבודה

להורים

מדריך שומרי מסך

הנחיות בעקבות גל הטרור

שירותי בריאות לתלמיד

תקנות תעבורה

חוברת הדרכה להורים

קישורים

דואר מורים ותלמידים

תקשוב ואינטרנט באורט

ציוני בגרות


צור קשר