"הזיכרון הוא המקיים את האדם בארץ החיים"
   (שמואל דוד לוצטו) 
תלמידי "רוגוזין" אשר נפלו בטרם עת,

   הם חלק בלתי נפרד

  מהמורשת המפוארת של בית ספרנו.

  הוקרת זכרם הוא המעט שאנו

  מחוייבים לעשות.

                               משפחת "רוגוזין"