קבר הצדיק

הייתה הרגשה מוכרת בבית הקברות ובמיוחד בקבר הספציפי שבו הדלקנו נרות,שמנו פתקים- הרגשה כמו להיות ברחבת הכותל בירושלים רק כמה שעות טיסה משם.