תפריט

בס

בס"ד

 

וכבוד ה' מלא את המשכן

פרשת ויקהל פקודי – ושבת החודש תשע"ג

 

כאשר מסתיימת עבודת המשכן, נאמר: "..וַיְכַס הֶעָנָן אֶת אֹהֶל מוֹעֵד וּכְבוֹד ה' מָלֵא אֶת הַמִּשְׁכָּן. וְלֹא יָכֹל מֹשֶׁה לָבוֹא אֶל אֹהֶל מוֹעֵד כִּי שָׁכַן עָלָיו הֶעָנָן וּכְבוֹד ה' מָלֵא אֶת הַמִּשְׁכָּן..." (שמות מ:לד-לה).  גם כאן בדומה להתגלות האל במעמד הר סיני, יש תופעה של ענן המכסה על כבודו של הקב"ה, או למעשה על השכינה המייצגת את נוכחות האל. אולם כאן יש שינו משמעותי, אין את הקולות והברקים, והקול האלוקי לא יוצא מתוך המשכן כפי שהיה במעמד הר סיני. "...וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיֹת הַבֹּקֶר וַיְהִי קֹלֹת וּבְרָקִים וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד וַיֶּחֱרַד כָּל הָעָם אֲשֶׁר בַּמַּחֲנֶה...וְהַר סִינַי עָשַׁן כֻּלּוֹ מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו יְה' בָּאֵשׁ וַיַּעַל עֲשָׁנוֹ כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשָׁן וַיֶּחֱרַד כָּל הָהָר מְאֹד.." (שמות יט:טז) ראוי לצין עוד, כי במעמד ההר, נאמר שהקב"ה יורד על ההר, אך בעניין המשכן מדובר כבר ב"..כבוד ה'..". או במושג שכנראה מקביל אליו "השכינה". מה הם מושגים אלה ועל מה הם מצביעים? הכלי יקר מרגיש בקושי שיש הן בהבנת המושג "כבוד ה'" והן בהבדל בין תיאור מעמד הר סיני לשכינת הכבוד המשכן:

"...ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן. נראה מזה שכבוד ה' אינו הענן, אלא שהאש והאור דהיינו כבוד ה' היה נראה מתוך הענן, כי זולת הענן לא היה אפשרי להסתכל בו כי באור השמש לא יוכל האדם להסתכל קל וחומר באור זוהר שכינתו יתברך על כן היה האור הקדוש ההוא תמיד נראה מתוך הענן, וכשהוקם המשכן נבדלו זה מזה כי האור האלהי היה נכנס לתוך המשכן כי שם מקום קדושתו יתברך והענן נשאר מבחוץ..." (כלי יקר שמות מ:לד)

כמובן שלא כל הפרשני תמימי דעים באשר למהותם של מושגים אלה, או לעניין גשמיותו של האל, שהרי אין לו גוף ולא דמות הגוף, וכיצד אם כן ניתן לשוות לו נוכחות גשמית כלשהי? ואפילו למשה המבקש לדעת את כבוד ה' "... וַיֹּאמַר הַרְאֵנִי נָא אֶת כְּבֹדֶךָ .." (שמות לג:יח) הקב"ה משיב תשובה המעידה שאפילו בחיר הנברא לא יוכל להשיג את מהות האל, כל עוד הוא חי עלי אדמות! "...וַיֹּאמֶר אֲנִי אַעֲבִיר כָּל טוּבִי עַל פָּנֶיךָ וְקָרָאתִי בְשֵׁם ה' לְפָנֶיךָ...וַיֹּאמֶר לֹא תוּכַל לִרְאֹת אֶת פָּנָי כִּי לֹא יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי.." " (שמות לג:יט-כ) או כדברי הר"ן בדרוש הרביעי, המציין שאי אפשר שהאדם החי יגיע לידי תובנה בדבר מהותו של הקב"ה. השכל האינושי לא מסוגל להכיל תובנה זו, ומימלא אין הוא יכול להתייחס לאל במושג של גשמיות!

"..הראני נא את כבודך. ולא כוון בזה משה להשיג אמיתת עצמות השם יתברך כמות שהיא, כי חלילה לו למשה שיבקש זה. כי כבר באו מופתים גמורים שאין עצמותו גלויה אלא לעצמותו, ושהוא מן הנמנע חילוף זה. וכבר נשאל אחד מן החכמים מהו הבורא, והשיב, אלו ידעתיו הייתיו. אבל ממה שהשיבו השם יתברך ואמר (שם כ) כי לא יראני האדם וחי, נראה שהיתה שאלתו של משה שישיגנו עודנו מחובר בגוף ונפש כמו שתשיגנו הנפש אחרי הפרדה.... וזהו דעת רבותינו ז"ל שאמרו (תו"כ ויקרא על הכתוב ויקרא א א) בחייהם אינם רואין אבל במיתתן רואים..." (דרשות הר"ן הדרוש הרביעי)

ובכל זאת, הרי נביאים רבים מעידים שהם פוגשים בנוכחות האל בהזדמנויות שונות, כיצד אם כן יתכן הדבר? שהרי הנביא ישעיהו אומר: "...בִּשְׁנַת מוֹת הַמֶּלֶךְ עֻזִּיָּהוּ וָאֶרְאֶה אֶת אֲדֹנָי יֹשֵׁב עַל כִּסֵּא רָם וְנִשָּׂא וְשׁוּלָיו מְלֵאִים אֶת הַהֵיכָל.." (ישעיהו ו:א) הייתכן? האם נביא יכול להעיד עדות שקר? וודאי שלא, אלא שלדברי המלבי"ם הצהרתו של ישעיהו נמדד ביחס לדרכי האל, אם האדם מצליח להבין שהקב"ה מנהיג את עולמו, הרי שבמימד השכלי הוא הלביש עליו מעשים גשמיים, כמעשי בני אדם:

"...ואראה את ה'. העצם הנשגב לא יושג בעין בשר, והראיה הנאמרת פה היא ראיית השכל והשגה בלבד, ואחר שמן הנמנע להשיג את הבלתי בעל תכלית מצד עצמו רק מצד פעולותיו, מבואר כי ההשגה שהשיג לא היה מצד עצמותו רק מצד דרכי הנהגתו..." (מלבי"ם ישעיהו ו:א)

עתה אפשר להבין את דברי המדרש בדבר נוכחות השכינה בשרידי המקדש – הכותל המערבי, לדעה האומרת שהשכינה לא זזה מהכותל, יש עניין לומר – גם חורבן הבית הוא תוצאה של רצון אלוקי למען העם! ואפילו אומות העולם מודות בזה, כגון כורש המצווה לבנות את בית המקדש השני:

"...בא וראה מה כורש אומר (עזרא א) אל האלהים אשר בירושלים אמר להן אע"פ שהוא חרב האלהים אינו זז משם, א"ר אחא לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי שנאמר:הנה זה עומד אחר כתלנו.."[1] (שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ב)

ביטוי נוסף, המצביע על נוכחות האל, קשור באש ובאור האלוקי שעיני האדם לא יכולים להביט בו. כדברי האברבנאל: "....וגם לדעת אבן רש"ד האומר שיכונה יתברך בשם אור, על צד הדמוי ימצאו כמה מהדמוים בענינו כי כמו שהאור הוא משים הדברים נראים ומבלעדיו יהיה הדבר בחשך כאלו נעדר כן היה הוא נותן המציאות והאור לדברים שהיו נראים ומושגים...." (אברבנאל שמות פרק מ)

כלומר השגת האמת לא תיתכן ללא השגת האמונה באל, כפי שהאל הוא הנותן  שכוי בינה להבחין בין יום לילה, כך הוא נתן לשאר הברואים שכל להשיג את האמת האלוקית, איש איש כפי אשר חננו הקב"ה. אבל גם בכך יש לנקוט משנה זהירו כהמשך דברי האברבנאל:

וכמו שהאור המסובך בגוף השמש לרב זוהרו ובהירותו לא יוכל העין לראותו עם היותו סבה להיות הדברים נראים. ואם יציץ בו האדם יותר ממה שבכחו יכהו עיניו ולא יוכל לראות עוד מה שהיה דרכו לראותו קודם לכן ככה לא יוכל השכל האנושי להשיג הש"י כפי אמתתו ואם יצא מגבולו תתבלבל השגתו או ימות כבן עזאי שהציץ ונפגע. ולזה נאמר בספר הנביאים שיש מסך מבדיל סביב האור האלהי. ושהוא הנסתר בענן וערפל כמו שאמר (תהלים י"ח י"ב) ענן וערפל סביביו ישת חשך סתרו ועל זה עצמו נאמר ונוגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עוזו. כלומר שהנוגה האלהי דומה לאור המוחש במה שקרנים רוצה לומר זוהר ואור גדול מידו לו כלומר שהוא אור מעצמו שלא קבלו מדבר אחר מאיר אליו.." (אברבנאל שמות שם)

שבת שלום ומבורך            בן שושן אלעזר

 


 

[1] ראה גם דברי רבינו בחיי: "... והשמותי את מקדשיכם. אף בשעה שהם שוממין בקדושתם הן עומדין (מגילה כח א). ואמרו במדרש תהלים: (יא, ד) אמר רבי פדת בין שחרב ביהמ"ק בין שלא חרב אין השכינה זזה מתוכו, שנאמר: (תהלים יא, ד) "ה' בהיכל קדשו ה' בשמים כסאו", אע"פ שכסאו בשמים השכינה בביהמ"ק, וההיכל בקדושתו עומד, שנאמר: (מלכים - א ט, ג) "והיו עיני ולבי שם כל הימים....." (רבינו בחיי ויקרא פרק כו)

 

דף הבית

דבר המנהלת

ספר מחזור 2016

ההיסטוריה של רוגוזין

האמנה הבית ספרית

תקנון ביה"ס תשע"ט

זכאות לתעודת גמר

עיקרי המשמעת

לוח צלצולים

לוח חופשות תשע"ט

פעילויות ואירועים

למידה בשעת חירום

כתבות ופרסומים

ספריית רוגוזין

פרשת השבוע

קיר הזיכרון

המסע לפולין תשס"ח

המסע לפולין תש"ע

המסע לפולין תשע"א

המסע לפולין תשע"ז

לתלמידים

מקצועות הלימוד

עיתון ביה"ס

צוות היועצים

מערכת שעות תשע"ט

לוח מבחנים

מועדי בגרויות

מאגר משימות אוריינות

שיעורים פרטיים חינם

מסך חכם

תמונות מארכיון קרית גת

חינוך פיננסי

למורים

שולחן עבודה אורט

משחוק בהוראה

חלופות בהערכה

כלים דיגיטליים

השתלמויות במודל

תוכניות עבודה

להורים

מדריך שומרי מסך

הנחיות בעקבות גל הטרור

שירותי בריאות לתלמיד

תקנות תעבורה

חוברת הדרכה להורים

קישורים

דואר מורים ותלמידים

תקשוב ואינטרנט באורט

ציוני בגרות


צור קשר