תפריט

דוגמאות לפעילויות במתמטיקה
דוגמאות לפעילויות במתמטיקה:

תחום הדעת

התחום

נושא בתכנית הלימודים

יחידה בפורטל סנונית חטב

כיתה

מתמטיקה

תחום אלגברי

משתנים וביטויים אלגבריים: הצבה בביטוי, שיויון בין ביטויים, כינוס איבירם דומים,

מצורה לביטוי אלגברי

ז

מתמטיקה

תחום מספרי

סדר פעולות חשבון

סדר פעולות חשבון

ז

מתמטיקה

תחום גיאומטרי

תיבה: פריסה, חישובי נפח ושטח פנים,,

מלבן ותיבה

ז

מתמטיקה

תחום גיאומטרי

פתרון משוואות ממעלה ראשונה בנעלם אחד

משוואות פשוטות

ז

מתמטיקה

התחום המספרי

מספרים מכוונים

המספרים המכוונים - מספרים שליליים

ז

מתמטיקה

התחום המספרי

מספרים מכוונים

המספרים המכוונים - תרגול מספרים שליליים

ז

מתמטיקה

התחום המספרי

מספרים מכוונים

סדר גודל בין מספרים

ז

מתמטיקה

תחום גיאומטרי

שטחים של משולשים ומצולעים

שטח משולש

ז

מתמטיקה

תחום גיאומטרי

שטחים של משולשים ומצולעים

שטחים והיקפים של צורות

ז

מתמטיקה

תחום גיאומטרי

היקף מעגל ושטח העיגול

קשרים במעגל והעיגול

ז

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הקווית

מערכת צירים קרטזית

ח

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הקווית

סיפורה של מדרגה

ח

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הקווית

מדרגות אל הפרמטר

ח

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הקווית

על מדרגות ושיפועים

ח

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הקווית

מדרגות אל הגרף

ח

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הקווית

מדרגות אל המשוואה

ח

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הקווית

נחשב שיפוע ללא שריג

ח

מתמטיקה

תחום מספרי

אחוזים

תקציב המדינה באחוזים

ח

מתמטיקה

תחום מספרי

סטטיסטיקה תיאורית

תקציב המדינה

ח

מתמטיקה

תחום מספרי

סטטיסטיקה תיאורית

ניתוח דיאגרמה

ח

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הריבועית וייצוגיה האלגבריים השונים

הפרמטר - חלק א'

ט

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הריבועית וייצוגיה האלגבריים השונים

הפרמטר חלק ב'

ט

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הריבועית וייצוגיה האלגבריים השונים

y=x2+r

ט

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הריבועית וייצוגיה האלגבריים השונים

y=ax2+r

ט

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הריבועית וייצוגיה האלגבריים השונים

y=(x-t)2

ט

מתמטיקה

תחום אלגברי

הפונקציה הריבועית וייצוגיה האלגבריים השונים

y=(x-t)2+r

ט

מתמטיקה

תחום גיואמטרי

מרובעים

בונים מרובעים

ט

דוגמאות לפעילויות באנגלית:

שם היחידה

נושא

כיתה

תחום תוכן

all about map

acess to information

ז

english

 Cell Phone Text

acess to information /Social Interaction

ז, ח

english

Olympic Games

acess to information /Literature and culture

ז, ח

english

In Memory of Neil Armstrong

acess to information

ז, ח

english

David Ben-Gurion

acess to information

ז, ח

english

Digital Images Info

acess to information

ז

english

Countries around the World

Literature and culture

ז, ח

english

Practice past simple

practice

ז,ח

english

Chatting Rules and Safety

Social Interaction

ז

english

What Is A Network?

Social Interaction

ז, ח

english

what is a blog?

Social Interaction

ז,ח

en

דוגמאות לפעילויות במדעים:

שם היחידה

תחום תוכן

נושא בתכנית הלימודים

כיתה

אנרגיה ושינוי

מדעים

פיסיקה- סוגי אנרגיה, המרות וחוק שימור האנרגיה

ז

אנרגיה, סביבה וחברה

מדעים

פיסיקה- סוגי אנרגיה, המרות וחוק שימור האנרגיה

ז

מקורות אנרגיה

מדעים

פיסיקה- סוגי אנרגיה, המרות וחוק שימור האנרגיה

ז

סוגים והמרות אנרגיה

מדעים

פיסיקה- סוגי אנרגיה, המרות וחוק שימור האנרגיה

ז

אנרגיה, סביבה וחברה

מדעים

טכנולוגיה - אפיונה של מערכת טכנולוגית והשפעתה על החברה והסביבה

ח

טבלת היסודות

מדעים

כימיה- מבנה האטום, היסודות ותכונותיהם, טבלת היסודות

ח

חומרים ויסודות

מדעים

כימיה- מבנה האטום, היסודות ותכונותיהם, טבלת היסודות

ח

מבנה האטום

מדעים

כימיה- מבנה האטום, היסודות ותכונותיהם, טבלת היסודות

ח

סיפור טרגי

מדעים

ביולוגיה - תורשה, התא משולב בתורשה

ט

מחלה תורשתית מדעים ביולוגיה - תורשה, התא משולב בתורשה ט

 

 

דף הבית

דבר המנהלת

ספר מחזור 2016

ההיסטוריה של רוגוזין

האמנה הבית ספרית

תקנון ביה"ס תשע"ט

זכאות לתעודת גמר

עיקרי המשמעת

לוח צלצולים

לוח חופשות תשע"ט

פעילויות ואירועים

למידה בשעת חירום

כתבות ופרסומים

ספריית רוגוזין

פרשת השבוע

קיר הזיכרון

המסע לפולין תשס"ח

המסע לפולין תש"ע

המסע לפולין תשע"א

המסע לפולין תשע"ז

לתלמידים

מקצועות הלימוד

עיתון ביה"ס

צוות היועצים

מערכת שעות תשע"ט

לוח מבחנים

מועדי בגרויות

מאגר משימות אוריינות

שיעורים פרטיים חינם

מסך חכם

תמונות מארכיון קרית גת

חינוך פיננסי

למורים

שולחן עבודה אורט

משחוק בהוראה

חלופות בהערכה

כלים דיגיטליים

השתלמויות במודל

תוכניות עבודה

להורים

מדריך שומרי מסך

הנחיות בעקבות גל הטרור

שירותי בריאות לתלמיד

תקנות תעבורה

חוברת הדרכה להורים

קישורים

דואר מורים ותלמידים

תקשוב ואינטרנט באורט

ציוני בגרות


צור קשר