חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
קבוצת שיבולים
אשכול ענבים
כמו אומר, מלשון אמירה
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
49 ימים
16 ימים
51 ימים
33 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
א' בתשרי
א' בסיון
ו' בסיון.
ה' באייר
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג הקציר
חג הביכורים
חג מתן תורה
חג השבועות
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
אף תשובה אינה נכונה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן סיום בציר הענבים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
מאכלי בשר
מאכלי חלב
ממתקים
מפרות שבעת המינים
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
כל התשובות נכונות
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
התלמוד
התורה
ארון הברית
שישה סדרי משנה
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר סיני
הר נבו
הר המוריה
הר הכרמל
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
מיד לאחר קריעת ים סוף
בזמן בניית המקדש
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
אברהם אבינו
משה
אליהו הנביא
דוד המלך
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת רות
מגילת איכה
מגילת אסתר
מגילת שיר השירים
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא רבה של דוד המלך
האמא של דוד המלך
הסבתא רבה של משה רבנו
הסבתא של אברהם אבינו
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
פסח, ראש השנה, חג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
להתפלל לה' ולומר סליחות
לעלות לרגל לבית המקדש
לאכול מאכלי חלב ובשר
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים