חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
אשכול ענבים
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
כמו אומר, מלשון אמירה
קבוצת שיבולים
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
51 ימים
16 ימים
33 ימים
49 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
א' בתשרי
א' בסיון
ו' בסיון.
ה' באייר
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג הקציר
חג מתן תורה
חג הביכורים
חג השבועות
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
אף תשובה אינה נכונה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן סיום בציר הענבים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
מאכלי בשר
ממתקים
מפרות שבעת המינים
מאכלי חלב
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
כל התשובות נכונות
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
שישה סדרי משנה
ארון הברית
התורה
התלמוד
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר נבו
הר הכרמל
הר המוריה
הר סיני
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
בזמן בניית המקדש
מיד לאחר קריעת ים סוף
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
דוד המלך
משה
אברהם אבינו
אליהו הנביא
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת אסתר
מגילת איכה
מגילת רות
מגילת שיר השירים
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
האמא של דוד המלך
הסבתא רבה של דוד המלך
הסבתא רבה של משה רבנו
הסבתא של אברהם אבינו
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
פסח, ראש השנה, חג השבועות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
לאכול מאכלי חלב ובשר
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים
לעלות לרגל לבית המקדש
להתפלל לה' ולומר סליחות