חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
אשכול ענבים
קבוצת שיבולים
כמו אומר, מלשון אמירה
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
16 ימים
51 ימים
33 ימים
49 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
א' בסיון
ה' באייר
א' בתשרי
ו' בסיון.
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג הביכורים
חג מתן תורה
חג הקציר
חג השבועות
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
אף תשובה אינה נכונה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן תחילת בציר הענבים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן סיום בציר הענבים
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
ממתקים
מאכלי חלב
מאכלי בשר
מפרות שבעת המינים
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
כל התשובות נכונות
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
התורה
ארון הברית
שישה סדרי משנה
התלמוד
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר סיני
הר המוריה
הר נבו
הר הכרמל
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
מיד לאחר קריעת ים סוף
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
בזמן בניית המקדש
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
משה
דוד המלך
אליהו הנביא
אברהם אבינו
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת אסתר
מגילת רות
מגילת איכה
מגילת שיר השירים
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא רבה של דוד המלך
הסבתא של אברהם אבינו
הסבתא רבה של משה רבנו
האמא של דוד המלך
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
פסח, ראש השנה, חג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
להתפלל לה' ולומר סליחות
לאכול מאכלי חלב ובשר
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים
לעלות לרגל לבית המקדש