חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
אשכול ענבים
קבוצת שיבולים
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
כמו אומר, מלשון אמירה
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
49 ימים
51 ימים
16 ימים
33 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
א' בתשרי
א' בסיון
ו' בסיון.
ה' באייר
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג מתן תורה
חג הביכורים
חג השבועות
חג הקציר
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
אף תשובה אינה נכונה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן סיום בציר הענבים
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
מפרות שבעת המינים
מאכלי חלב
ממתקים
מאכלי בשר
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
כל התשובות נכונות
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
ארון הברית
התורה
שישה סדרי משנה
התלמוד
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר הכרמל
הר נבו
הר סיני
הר המוריה
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
מיד לאחר קריעת ים סוף
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
בזמן בניית המקדש
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
אברהם אבינו
אליהו הנביא
משה
דוד המלך
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת רות
מגילת איכה
מגילת שיר השירים
מגילת אסתר
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא רבה של דוד המלך
האמא של דוד המלך
הסבתא של אברהם אבינו
הסבתא רבה של משה רבנו
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
פסח, ראש השנה, חג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
לעלות לרגל לבית המקדש
לאכול מאכלי חלב ובשר
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים
להתפלל לה' ולומר סליחות