חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
קבוצת שיבולים
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
כמו אומר, מלשון אמירה
אשכול ענבים
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
33 ימים
51 ימים
16 ימים
49 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
ו' בסיון.
א' בסיון
ה' באייר
א' בתשרי
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג השבועות
חג הביכורים
חג הקציר
חג מתן תורה
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
אף תשובה אינה נכונה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן סיום בציר הענבים
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
ממתקים
מאכלי בשר
מאכלי חלב
מפרות שבעת המינים
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
כל התשובות נכונות
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
שישה סדרי משנה
התלמוד
ארון הברית
התורה
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר המוריה
הר סיני
הר נבו
הר הכרמל
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
בזמן בניית המקדש
מיד לאחר קריעת ים סוף
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
אליהו הנביא
דוד המלך
אברהם אבינו
משה
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת רות
מגילת אסתר
מגילת שיר השירים
מגילת איכה
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא של אברהם אבינו
הסבתא רבה של דוד המלך
הסבתא רבה של משה רבנו
האמא של דוד המלך
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
פסח, ראש השנה, חג השבועות
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים
להתפלל לה' ולומר סליחות
לעלות לרגל לבית המקדש
לאכול מאכלי חלב ובשר