חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
אשכול ענבים
קבוצת שיבולים
כמו אומר, מלשון אמירה
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
51 ימים
16 ימים
49 ימים
33 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
ו' בסיון.
א' בתשרי
ה' באייר
א' בסיון
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג הקציר
חג השבועות
חג מתן תורה
חג הביכורים
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
אף תשובה אינה נכונה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן סיום בציר הענבים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
מאכלי בשר
ממתקים
מפרות שבעת המינים
מאכלי חלב
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
כל התשובות נכונות
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
ארון הברית
שישה סדרי משנה
התלמוד
התורה
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר נבו
הר סיני
הר המוריה
הר הכרמל
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
בזמן בניית המקדש
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
מיד לאחר קריעת ים סוף
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
משה
דוד המלך
אברהם אבינו
אליהו הנביא
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת שיר השירים
מגילת רות
מגילת איכה
מגילת אסתר
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא של אברהם אבינו
האמא של דוד המלך
הסבתא רבה של משה רבנו
הסבתא רבה של דוד המלך
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
פסח, ראש השנה, חג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
לאכול מאכלי חלב ובשר
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים
לעלות לרגל לבית המקדש
להתפלל לה' ולומר סליחות