חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
כמו אומר, מלשון אמירה
קבוצת שיבולים
אשכול ענבים
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
51 ימים
49 ימים
16 ימים
33 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
א' בתשרי
א' בסיון
ו' בסיון.
ה' באייר
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג הקציר
חג השבועות
חג מתן תורה
חג הביכורים
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
אף תשובה אינה נכונה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן סיום בציר הענבים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
ממתקים
מאכלי בשר
מאכלי חלב
מפרות שבעת המינים
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
כל התשובות נכונות
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
שישה סדרי משנה
התלמוד
התורה
ארון הברית
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר המוריה
הר נבו
הר סיני
הר הכרמל
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
בזמן בניית המקדש
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
מיד לאחר קריעת ים סוף
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
דוד המלך
אברהם אבינו
משה
אליהו הנביא
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת שיר השירים
מגילת איכה
מגילת אסתר
מגילת רות
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא רבה של משה רבנו
הסבתא של אברהם אבינו
האמא של דוד המלך
הסבתא רבה של דוד המלך
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
פסח, ראש השנה, חג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
לעלות לרגל לבית המקדש
לאכול מאכלי חלב ובשר
להתפלל לה' ולומר סליחות
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים