חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
קבוצת שיבולים
כמו אומר, מלשון אמירה
אשכול ענבים
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
51 ימים
16 ימים
49 ימים
33 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
א' בתשרי
א' בסיון
ו' בסיון.
ה' באייר
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג מתן תורה
חג השבועות
חג הקציר
חג הביכורים
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
אף תשובה אינה נכונה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
זהו זמן סיום בציר הענבים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
מאכלי חלב
ממתקים
מפרות שבעת המינים
מאכלי בשר
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
כל התשובות נכונות
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
התורה
ארון הברית
התלמוד
שישה סדרי משנה
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר המוריה
הר נבו
הר סיני
הר הכרמל
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
בזמן בניית המקדש
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
מיד לאחר קריעת ים סוף
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
משה
אברהם אבינו
אליהו הנביא
דוד המלך
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת אסתר
מגילת איכה
מגילת רות
מגילת שיר השירים
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא רבה של משה רבנו
הסבתא רבה של דוד המלך
האמא של דוד המלך
הסבתא של אברהם אבינו
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
פסח, ראש השנה, חג השבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
להתפלל לה' ולומר סליחות
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים
לעלות לרגל לבית המקדש
לאכול מאכלי חלב ובשר