חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
אשכול ענבים
כמו אומר, מלשון אמירה
קבוצת שיבולים
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
51 ימים
49 ימים
33 ימים
16 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
ו' בסיון.
ה' באייר
א' בסיון
א' בתשרי
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג הקציר
חג מתן תורה
חג הביכורים
חג השבועות
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
אף תשובה אינה נכונה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן סיום בציר הענבים
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
ממתקים
מפרות שבעת המינים
מאכלי חלב
מאכלי בשר
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
כל התשובות נכונות
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
ארון הברית
התלמוד
שישה סדרי משנה
התורה
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר המוריה
הר נבו
הר סיני
הר הכרמל
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
מיד לאחר קריעת ים סוף
בזמן בניית המקדש
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
משה
אברהם אבינו
אליהו הנביא
דוד המלך
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת שיר השירים
מגילת רות
מגילת איכה
מגילת אסתר
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
האמא של דוד המלך
הסבתא רבה של משה רבנו
הסבתא רבה של דוד המלך
הסבתא של אברהם אבינו
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
פסח, ראש השנה, חג השבועות
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
להתפלל לה' ולומר סליחות
לאכול מאכלי חלב ובשר
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים
לעלות לרגל לבית המקדש