חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
כמו אומר, מלשון אמירה
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
אשכול ענבים
קבוצת שיבולים
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
16 ימים
51 ימים
49 ימים
33 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
א' בתשרי
ו' בסיון.
ה' באייר
א' בסיון
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג הקציר
חג השבועות
חג הביכורים
חג מתן תורה
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
אף תשובה אינה נכונה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן סיום בציר הענבים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
מאכלי בשר
מאכלי חלב
ממתקים
מפרות שבעת המינים
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
כל התשובות נכונות
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
התלמוד
ארון הברית
התורה
שישה סדרי משנה
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר המוריה
הר נבו
הר הכרמל
הר סיני
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
מיד לאחר קריעת ים סוף
בזמן בניית המקדש
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
דוד המלך
אליהו הנביא
משה
אברהם אבינו
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת רות
מגילת שיר השירים
מגילת איכה
מגילת אסתר
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא רבה של משה רבנו
האמא של דוד המלך
הסבתא של אברהם אבינו
הסבתא רבה של דוד המלך
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
פסח, ראש השנה, חג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
לאכול מאכלי חלב ובשר
לעלות לרגל לבית המקדש
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים
להתפלל לה' ולומר סליחות