חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
אשכול ענבים
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
קבוצת שיבולים
כמו אומר, מלשון אמירה
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
49 ימים
33 ימים
51 ימים
16 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
א' בתשרי
ה' באייר
א' בסיון
ו' בסיון.
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג השבועות
חג מתן תורה
חג הביכורים
חג הקציר
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
אף תשובה אינה נכונה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן סיום בציר הענבים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
מפרות שבעת המינים
מאכלי חלב
ממתקים
מאכלי בשר
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
כל התשובות נכונות
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
התלמוד
התורה
ארון הברית
שישה סדרי משנה
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר נבו
הר המוריה
הר סיני
הר הכרמל
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
מיד לאחר קריעת ים סוף
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
בזמן בניית המקדש
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
אליהו הנביא
אברהם אבינו
משה
דוד המלך
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת איכה
מגילת שיר השירים
מגילת רות
מגילת אסתר
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא רבה של דוד המלך
הסבתא רבה של משה רבנו
האמא של דוד המלך
הסבתא של אברהם אבינו
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
פסח, ראש השנה, חג השבועות
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
לאכול מאכלי חלב ובשר
לעלות לרגל לבית המקדש
להתפלל לה' ולומר סליחות
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים