חידון פורים    
חזרה לדף הבית   תיכון רוגוזין קרית גת כתבה וערכה נטע פאר
שאלה 1
שמותיהם של שני שומרי המלך שביקשו להרוג את אחשוורוש היו:
זרח וצלמונא
בגתן ותרש
פרשן ודתא
האחשדרפנים
שאלה 2
לאחד מבניו של המן קראו:
אבגתא
מהומן
דלפון
חרבונא
שאלה 3
שמה העברי של אסתר המלכה הוא :
מדונה
הדסה
ושתי
רות
שאלה 4
אשתו הראשונה של אחשוורוש הנחשבת גם לפמיניסטית הראשונה היא:
שושנה
אתי
מרב
ושתי
שאלה 5
לבנו הצעיר של המן קראו :
דלפון
וייזתא
סריס
אגגי
שאלה 6
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
פור
חותמת בית ספר
שרביט הזהב
טבעת המלך
שאלה 7
כאשר ניצלו היהודים מגזרותיו של המן הרשע הם קבעו את י"ד באדר כ:
יום פטירתו של משה רבינו
תחילת הניקיונות לפסח
יום משתה ושמחה
יום זיכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע
שאלה 8
על מנת להודות למרדכי על כך שהציל את המלך, ציווה המלך אחשוורוש על המן הרשע להלביש את מרדכי בלבוש מלכות ולהרכיבו על סוס אשר רכב עליו המלך ולקרוא לפניו את המשפט:
ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים
ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש
שאלה 9
תהלוכת המסכות הראשונה נערכה בתל אביב בשנת 1912 . היוזמה היתה של אברהם אלדמע, ממורי גמנסיה הרצליה. אחד המארגנים היה ברוך אגדתי מראשוני תל אביב. השם הוצע ע"י הסופר י. ד. ברקוביץ' ב1932 והוא נגזר מהאימרה :" חייב אדם לבסומי בפורים ________ בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי' "(תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז' ע"ב)
עד דלא ידע
ומתנות לאביונים
שלא נדע
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
שאלה 10
בתפילת העמידה ("שמונה עשרה") הנאמרת בימי חנוכה ופורים משולבת ברכת ________ לזכר הניסים שנעשו לעם ישראל בשני חגים אלה
שחרית
שהחיינו
הגומל
על הניסים
שאלה 11
ההגרלה שעשה המן הרשע כדי לקבוע את התאריך שבו יתקיים הצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים נקראה בשם _____ (מגילת אסתר ג' 7) מן המילה הזו נגזר שמו של החג.
רעשן
פור
מסכה
גורל
שאלה 12
חג הפורים נחגג ברוב המקומות בי"ד באדר. בערים מוקפות חומה מימי יהושוע בין נון נקבע לחגוג את החג בחמישה עשר באדר, כי יהודי בירת פרס חגגו את הצלתם מגזרתו של המן בתאריך זה. בימינו חל _______רק על ירושלים.
תהלוכת תחפושות
יום משתה
פורים
שושן פורים
שאלה 13
אדר א' הוא החודש שמוסיפים לשנה העברית המעוברת, כדי להתאים בין _________שעל פיה פועל הלוח העברי לבין___________ שעל פיה נקבעות עונות השנה שחגי ישראל נחגגים בהן ) לדוגמא: פסח באביב וסוכות בסתיו). באדר ב' מציינים את כל התאריכים החלים בחודש זה
שנת הירח לשנת השמש
שלושת הרגלים לחגי ישראל
שנת הירח לשנת הלבנה
הלוח הלועזי ללוח העברי
שאלה 14
כמה פעמים מוזכר שמו של ה' במגילה?
שלוש פעמים
אף לא פעם אחת
עד דלא ידע
127 פעמים
שאלה 15
מה פרוש המילה פתשגן?
אגרת מפורשת
שליחי המלך
הפור
חותם המלך
שאלה 16
מי שלח למי בגדים?
ושתי שלחה לאחשוורוש
אסתר שלחה למרדכי
מרדכי שלח לאסתר
שושנה שלחה ליעקוב
שאלה 17
מה היה גובה העץ שהמן נתלה עליו?
2.5 מטר
70 אמה
50 אמה
30 רגל
שאלה 18
מה שם סבו של מרדכי?
אביחיל
הגי
שימעי
שמעון
שאלה 19
בשעת קריאת המגילה, כאשר מוזכר שמו של המן, נהוג להשתמש ב:
אוזני המן עם תמרים
משרוקית
מסכה
רעשן