חידון פורים    
חזרה לדף הבית   תיכון רוגוזין קרית גת כתבה וערכה נטע פאר
שאלה 1
שמותיהם של שני שומרי המלך שביקשו להרוג את אחשוורוש היו:
זרח וצלמונא
האחשדרפנים
פרשן ודתא
בגתן ותרש
שאלה 2
לאחד מבניו של המן קראו:
דלפון
אבגתא
מהומן
חרבונא
שאלה 3
שמה העברי של אסתר המלכה הוא :
הדסה
מדונה
ושתי
רות
שאלה 4
אשתו הראשונה של אחשוורוש הנחשבת גם לפמיניסטית הראשונה היא:
ושתי
שושנה
אתי
מרב
שאלה 5
לבנו הצעיר של המן קראו :
אגגי
וייזתא
דלפון
סריס
שאלה 6
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
פור
שרביט הזהב
טבעת המלך
חותמת בית ספר
שאלה 7
כאשר ניצלו היהודים מגזרותיו של המן הרשע הם קבעו את י"ד באדר כ:
יום זיכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע
יום משתה ושמחה
יום פטירתו של משה רבינו
תחילת הניקיונות לפסח
שאלה 8
על מנת להודות למרדכי על כך שהציל את המלך, ציווה המלך אחשוורוש על המן הרשע להלביש את מרדכי בלבוש מלכות ולהרכיבו על סוס אשר רכב עליו המלך ולקרוא לפניו את המשפט:
ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר
ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש
ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
שאלה 9
תהלוכת המסכות הראשונה נערכה בתל אביב בשנת 1912 . היוזמה היתה של אברהם אלדמע, ממורי גמנסיה הרצליה. אחד המארגנים היה ברוך אגדתי מראשוני תל אביב. השם הוצע ע"י הסופר י. ד. ברקוביץ' ב1932 והוא נגזר מהאימרה :" חייב אדם לבסומי בפורים ________ בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי' "(תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז' ע"ב)
ומתנות לאביונים
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
עד דלא ידע
שלא נדע
שאלה 10
בתפילת העמידה ("שמונה עשרה") הנאמרת בימי חנוכה ופורים משולבת ברכת ________ לזכר הניסים שנעשו לעם ישראל בשני חגים אלה
שהחיינו
הגומל
שחרית
על הניסים
שאלה 11
ההגרלה שעשה המן הרשע כדי לקבוע את התאריך שבו יתקיים הצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים נקראה בשם _____ (מגילת אסתר ג' 7) מן המילה הזו נגזר שמו של החג.
רעשן
גורל
פור
מסכה
שאלה 12
חג הפורים נחגג ברוב המקומות בי"ד באדר. בערים מוקפות חומה מימי יהושוע בין נון נקבע לחגוג את החג בחמישה עשר באדר, כי יהודי בירת פרס חגגו את הצלתם מגזרתו של המן בתאריך זה. בימינו חל _______רק על ירושלים.
פורים
תהלוכת תחפושות
יום משתה
שושן פורים
שאלה 13
אדר א' הוא החודש שמוסיפים לשנה העברית המעוברת, כדי להתאים בין _________שעל פיה פועל הלוח העברי לבין___________ שעל פיה נקבעות עונות השנה שחגי ישראל נחגגים בהן ) לדוגמא: פסח באביב וסוכות בסתיו). באדר ב' מציינים את כל התאריכים החלים בחודש זה
שלושת הרגלים לחגי ישראל
הלוח הלועזי ללוח העברי
שנת הירח לשנת השמש
שנת הירח לשנת הלבנה
שאלה 14
כמה פעמים מוזכר שמו של ה' במגילה?
שלוש פעמים
אף לא פעם אחת
127 פעמים
עד דלא ידע
שאלה 15
מה פרוש המילה פתשגן?
הפור
שליחי המלך
חותם המלך
אגרת מפורשת
שאלה 16
מי שלח למי בגדים?
אסתר שלחה למרדכי
שושנה שלחה ליעקוב
ושתי שלחה לאחשוורוש
מרדכי שלח לאסתר
שאלה 17
מה היה גובה העץ שהמן נתלה עליו?
30 רגל
50 אמה
70 אמה
2.5 מטר
שאלה 18
מה שם סבו של מרדכי?
הגי
שמעון
אביחיל
שימעי
שאלה 19
בשעת קריאת המגילה, כאשר מוזכר שמו של המן, נהוג להשתמש ב:
משרוקית
רעשן
אוזני המן עם תמרים
מסכה