חידון פורים    
חזרה לדף הבית   תיכון רוגוזין קרית גת כתבה וערכה נטע פאר
שאלה 1
שמותיהם של שני שומרי המלך שביקשו להרוג את אחשוורוש היו:
זרח וצלמונא
פרשן ודתא
בגתן ותרש
האחשדרפנים
שאלה 2
לאחד מבניו של המן קראו:
אבגתא
חרבונא
דלפון
מהומן
שאלה 3
שמה העברי של אסתר המלכה הוא :
רות
הדסה
ושתי
מדונה
שאלה 4
אשתו הראשונה של אחשוורוש הנחשבת גם לפמיניסטית הראשונה היא:
מרב
שושנה
אתי
ושתי
שאלה 5
לבנו הצעיר של המן קראו :
וייזתא
אגגי
דלפון
סריס
שאלה 6
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
חותמת בית ספר
שרביט הזהב
טבעת המלך
פור
שאלה 7
כאשר ניצלו היהודים מגזרותיו של המן הרשע הם קבעו את י"ד באדר כ:
תחילת הניקיונות לפסח
יום פטירתו של משה רבינו
יום משתה ושמחה
יום זיכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע
שאלה 8
על מנת להודות למרדכי על כך שהציל את המלך, ציווה המלך אחשוורוש על המן הרשע להלביש את מרדכי בלבוש מלכות ולהרכיבו על סוס אשר רכב עליו המלך ולקרוא לפניו את המשפט:
ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר
ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש
ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
שאלה 9
תהלוכת המסכות הראשונה נערכה בתל אביב בשנת 1912 . היוזמה היתה של אברהם אלדמע, ממורי גמנסיה הרצליה. אחד המארגנים היה ברוך אגדתי מראשוני תל אביב. השם הוצע ע"י הסופר י. ד. ברקוביץ' ב1932 והוא נגזר מהאימרה :" חייב אדם לבסומי בפורים ________ בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי' "(תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז' ע"ב)
ומתנות לאביונים
שלא נדע
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
עד דלא ידע
שאלה 10
בתפילת העמידה ("שמונה עשרה") הנאמרת בימי חנוכה ופורים משולבת ברכת ________ לזכר הניסים שנעשו לעם ישראל בשני חגים אלה
שחרית
על הניסים
שהחיינו
הגומל
שאלה 11
ההגרלה שעשה המן הרשע כדי לקבוע את התאריך שבו יתקיים הצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים נקראה בשם _____ (מגילת אסתר ג' 7) מן המילה הזו נגזר שמו של החג.
גורל
רעשן
מסכה
פור
שאלה 12
חג הפורים נחגג ברוב המקומות בי"ד באדר. בערים מוקפות חומה מימי יהושוע בין נון נקבע לחגוג את החג בחמישה עשר באדר, כי יהודי בירת פרס חגגו את הצלתם מגזרתו של המן בתאריך זה. בימינו חל _______רק על ירושלים.
שושן פורים
תהלוכת תחפושות
יום משתה
פורים
שאלה 13
אדר א' הוא החודש שמוסיפים לשנה העברית המעוברת, כדי להתאים בין _________שעל פיה פועל הלוח העברי לבין___________ שעל פיה נקבעות עונות השנה שחגי ישראל נחגגים בהן ) לדוגמא: פסח באביב וסוכות בסתיו). באדר ב' מציינים את כל התאריכים החלים בחודש זה
שלושת הרגלים לחגי ישראל
הלוח הלועזי ללוח העברי
שנת הירח לשנת השמש
שנת הירח לשנת הלבנה
שאלה 14
כמה פעמים מוזכר שמו של ה' במגילה?
שלוש פעמים
127 פעמים
אף לא פעם אחת
עד דלא ידע
שאלה 15
מה פרוש המילה פתשגן?
חותם המלך
אגרת מפורשת
הפור
שליחי המלך
שאלה 16
מי שלח למי בגדים?
מרדכי שלח לאסתר
ושתי שלחה לאחשוורוש
אסתר שלחה למרדכי
שושנה שלחה ליעקוב
שאלה 17
מה היה גובה העץ שהמן נתלה עליו?
50 אמה
70 אמה
2.5 מטר
30 רגל
שאלה 18
מה שם סבו של מרדכי?
שימעי
שמעון
אביחיל
הגי
שאלה 19
בשעת קריאת המגילה, כאשר מוזכר שמו של המן, נהוג להשתמש ב:
משרוקית
רעשן
אוזני המן עם תמרים
מסכה