חידון פורים    
חזרה לדף הבית   תיכון רוגוזין קרית גת כתבה וערכה נטע פאר
שאלה 1
שמותיהם של שני שומרי המלך שביקשו להרוג את אחשוורוש היו:
האחשדרפנים
זרח וצלמונא
פרשן ודתא
בגתן ותרש
שאלה 2
לאחד מבניו של המן קראו:
מהומן
אבגתא
חרבונא
דלפון
שאלה 3
שמה העברי של אסתר המלכה הוא :
רות
ושתי
הדסה
מדונה
שאלה 4
אשתו הראשונה של אחשוורוש הנחשבת גם לפמיניסטית הראשונה היא:
ושתי
שושנה
אתי
מרב
שאלה 5
לבנו הצעיר של המן קראו :
סריס
וייזתא
דלפון
אגגי
שאלה 6
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
פור
חותמת בית ספר
שרביט הזהב
טבעת המלך
שאלה 7
כאשר ניצלו היהודים מגזרותיו של המן הרשע הם קבעו את י"ד באדר כ:
יום משתה ושמחה
יום פטירתו של משה רבינו
יום זיכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע
תחילת הניקיונות לפסח
שאלה 8
על מנת להודות למרדכי על כך שהציל את המלך, ציווה המלך אחשוורוש על המן הרשע להלביש את מרדכי בלבוש מלכות ולהרכיבו על סוס אשר רכב עליו המלך ולקרוא לפניו את המשפט:
ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר
ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש
ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
שאלה 9
תהלוכת המסכות הראשונה נערכה בתל אביב בשנת 1912 . היוזמה היתה של אברהם אלדמע, ממורי גמנסיה הרצליה. אחד המארגנים היה ברוך אגדתי מראשוני תל אביב. השם הוצע ע"י הסופר י. ד. ברקוביץ' ב1932 והוא נגזר מהאימרה :" חייב אדם לבסומי בפורים ________ בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי' "(תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז' ע"ב)
ומתנות לאביונים
עד דלא ידע
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
שלא נדע
שאלה 10
בתפילת העמידה ("שמונה עשרה") הנאמרת בימי חנוכה ופורים משולבת ברכת ________ לזכר הניסים שנעשו לעם ישראל בשני חגים אלה
הגומל
שחרית
שהחיינו
על הניסים
שאלה 11
ההגרלה שעשה המן הרשע כדי לקבוע את התאריך שבו יתקיים הצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים נקראה בשם _____ (מגילת אסתר ג' 7) מן המילה הזו נגזר שמו של החג.
פור
רעשן
גורל
מסכה
שאלה 12
חג הפורים נחגג ברוב המקומות בי"ד באדר. בערים מוקפות חומה מימי יהושוע בין נון נקבע לחגוג את החג בחמישה עשר באדר, כי יהודי בירת פרס חגגו את הצלתם מגזרתו של המן בתאריך זה. בימינו חל _______רק על ירושלים.
פורים
תהלוכת תחפושות
יום משתה
שושן פורים
שאלה 13
אדר א' הוא החודש שמוסיפים לשנה העברית המעוברת, כדי להתאים בין _________שעל פיה פועל הלוח העברי לבין___________ שעל פיה נקבעות עונות השנה שחגי ישראל נחגגים בהן ) לדוגמא: פסח באביב וסוכות בסתיו). באדר ב' מציינים את כל התאריכים החלים בחודש זה
שלושת הרגלים לחגי ישראל
שנת הירח לשנת השמש
שנת הירח לשנת הלבנה
הלוח הלועזי ללוח העברי
שאלה 14
כמה פעמים מוזכר שמו של ה' במגילה?
עד דלא ידע
אף לא פעם אחת
127 פעמים
שלוש פעמים
שאלה 15
מה פרוש המילה פתשגן?
שליחי המלך
חותם המלך
הפור
אגרת מפורשת
שאלה 16
מי שלח למי בגדים?
אסתר שלחה למרדכי
ושתי שלחה לאחשוורוש
מרדכי שלח לאסתר
שושנה שלחה ליעקוב
שאלה 17
מה היה גובה העץ שהמן נתלה עליו?
70 אמה
30 רגל
50 אמה
2.5 מטר
שאלה 18
מה שם סבו של מרדכי?
אביחיל
שימעי
שמעון
הגי
שאלה 19
בשעת קריאת המגילה, כאשר מוזכר שמו של המן, נהוג להשתמש ב:
משרוקית
אוזני המן עם תמרים
מסכה
רעשן