חידון פורים    
חזרה לדף הבית   תיכון רוגוזין קרית גת כתבה וערכה נטע פאר
שאלה 1
שמותיהם של שני שומרי המלך שביקשו להרוג את אחשוורוש היו:
פרשן ודתא
זרח וצלמונא
בגתן ותרש
האחשדרפנים
שאלה 2
לאחד מבניו של המן קראו:
מהומן
חרבונא
אבגתא
דלפון
שאלה 3
שמה העברי של אסתר המלכה הוא :
ושתי
רות
מדונה
הדסה
שאלה 4
אשתו הראשונה של אחשוורוש הנחשבת גם לפמיניסטית הראשונה היא:
מרב
ושתי
שושנה
אתי
שאלה 5
לבנו הצעיר של המן קראו :
דלפון
וייזתא
סריס
אגגי
שאלה 6
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
פור
חותמת בית ספר
טבעת המלך
שרביט הזהב
שאלה 7
כאשר ניצלו היהודים מגזרותיו של המן הרשע הם קבעו את י"ד באדר כ:
יום זיכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע
תחילת הניקיונות לפסח
יום משתה ושמחה
יום פטירתו של משה רבינו
שאלה 8
על מנת להודות למרדכי על כך שהציל את המלך, ציווה המלך אחשוורוש על המן הרשע להלביש את מרדכי בלבוש מלכות ולהרכיבו על סוס אשר רכב עליו המלך ולקרוא לפניו את המשפט:
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים
ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש
ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר
שאלה 9
תהלוכת המסכות הראשונה נערכה בתל אביב בשנת 1912 . היוזמה היתה של אברהם אלדמע, ממורי גמנסיה הרצליה. אחד המארגנים היה ברוך אגדתי מראשוני תל אביב. השם הוצע ע"י הסופר י. ד. ברקוביץ' ב1932 והוא נגזר מהאימרה :" חייב אדם לבסומי בפורים ________ בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי' "(תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז' ע"ב)
ומתנות לאביונים
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
עד דלא ידע
שלא נדע
שאלה 10
בתפילת העמידה ("שמונה עשרה") הנאמרת בימי חנוכה ופורים משולבת ברכת ________ לזכר הניסים שנעשו לעם ישראל בשני חגים אלה
שחרית
על הניסים
שהחיינו
הגומל
שאלה 11
ההגרלה שעשה המן הרשע כדי לקבוע את התאריך שבו יתקיים הצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים נקראה בשם _____ (מגילת אסתר ג' 7) מן המילה הזו נגזר שמו של החג.
פור
רעשן
מסכה
גורל
שאלה 12
חג הפורים נחגג ברוב המקומות בי"ד באדר. בערים מוקפות חומה מימי יהושוע בין נון נקבע לחגוג את החג בחמישה עשר באדר, כי יהודי בירת פרס חגגו את הצלתם מגזרתו של המן בתאריך זה. בימינו חל _______רק על ירושלים.
שושן פורים
תהלוכת תחפושות
פורים
יום משתה
שאלה 13
אדר א' הוא החודש שמוסיפים לשנה העברית המעוברת, כדי להתאים בין _________שעל פיה פועל הלוח העברי לבין___________ שעל פיה נקבעות עונות השנה שחגי ישראל נחגגים בהן ) לדוגמא: פסח באביב וסוכות בסתיו). באדר ב' מציינים את כל התאריכים החלים בחודש זה
שלושת הרגלים לחגי ישראל
שנת הירח לשנת השמש
הלוח הלועזי ללוח העברי
שנת הירח לשנת הלבנה
שאלה 14
כמה פעמים מוזכר שמו של ה' במגילה?
שלוש פעמים
אף לא פעם אחת
127 פעמים
עד דלא ידע
שאלה 15
מה פרוש המילה פתשגן?
חותם המלך
שליחי המלך
הפור
אגרת מפורשת
שאלה 16
מי שלח למי בגדים?
אסתר שלחה למרדכי
מרדכי שלח לאסתר
ושתי שלחה לאחשוורוש
שושנה שלחה ליעקוב
שאלה 17
מה היה גובה העץ שהמן נתלה עליו?
70 אמה
2.5 מטר
50 אמה
30 רגל
שאלה 18
מה שם סבו של מרדכי?
הגי
שימעי
שמעון
אביחיל
שאלה 19
בשעת קריאת המגילה, כאשר מוזכר שמו של המן, נהוג להשתמש ב:
רעשן
מסכה
אוזני המן עם תמרים
משרוקית