תכנון עבודה שנתית

צוות מקצוע:  ספרות

 

  דף הבית | תוכניות עבודה
 

תוכנית הלימודים בספרות היא שש- שנתית מכתה ז' עד כתה יב', והיא יוצרת רצף בין התכנית של חטיבת הביניים לבין התכנית של חטיבה עליונה.

ראוי לציין כי בכתות ז' ח' מקצועות הספרות וההבעה נלמדים תחת הכותרת עברית, כלומר, מיומנויות ההבעה הנלמדות בכתות אלה מיושמות גם במקצוע הספרות.

 

מטרות ויעדים  (בהסתמך על תוכנית הלימודים של משרד החינוך) :

  1. לגלות עניין בקריאת ספרות יפה ולרכוש הרגלי קריאה קבועים של ספרים בהתאמה לגיל.

  2. לגלות יכולת עצמאית של הבנה ופרשנות ליצירות ספרותיות מז'אנרים שונים ולדעת להסביר ולנמק פרשנות.

  3. ללמוד, להבין ולפרש- עמדות, מחשבות, נושאים, רגשות- הבאים לידי ביטוי ביצירות ספרותיות.

  4. להרחיב אופקים תרבותיים כלל עולמיים בכלל ולהעמיק את הזיקה למורשת לתרבות ולזהות היהודית והישראלית בפרט.

  5. לפתח ולשכלל רגישות אסתטית של דרכי מבע ( כגון: לשון ציורית, מאפיינים מבניים, מצלול, אמצעים רטוריים).

  6. להתוודע ( בכל שכבת גיל) למושגים הבאים: הדמות הספרותית, העלילה, המספר ונקודת התצפית, הנושא והרעיונות הלשון   והסגנון.   תוך כדי התבוננות ולמידה ביצירות מז'אנרים שונים מתקופות שונות.

 

כתות ז':

ספור עממי: 

מבוא לספור העממי

סיפורים עממיים (5)

 

בלדות:

מבוא לבלדה

בלדות סקוטיות (4)

בלדות עבריות (3)

 

ספור קצר:

מבוא לספור קצר

הנושא: יחסי הורים ילדים

ספורים (5)

 

שירה:

שירים עפ"י לוח השנה.

חגי תשרי

יום השואה

יום הזיכרון

 

קריאה מונחית:

ספורים לפי בחירה (2-3 )

 

כתות ח':

ספור קצר:

סיפורי תדמית ומסכה (4)

סיפורי חריג בחברה (4)

 

שירת רחל:

קריאה מונחית:

ספרים לפי בחירה (2-3 )

 

 

כתות ט':

עפ"י תוכנית הלימודים לבגרות

 ספור קצר:

סובבתהו בכחש / בורלא

העיוורת / שטיינברג

יד ושם / מגד

חיז'ו בטטה / ברדוגו

הבז/ בוקצ'יו

אחרי עשרים שנה/ מחפוז

 

שירה:

בנושא " בין דורות"

עפ"י תוכנית הלימודים (4-5)

 

דרכי הערכה ז' ח' ט' :

מבחנים עפ"י לוח מבחנים

בחנים על מושגי יסוד

עבודות, פורט פוליו- קריאה מונחית וספור שלא נלמד

 

כתות י':

 עפ"י תוכנית הלימודים לבגרות

 

ספור קצר:

סיפורי עגנון (3)

צכוב (2)

 

מחזה קלאסי:

"אנטיגונה" / סופוקלס

 

שירה:

שירה חדשה עפ"י תוכנית הלימודים לבגרות

 

 

כתות יא':

עפ"י תוכנית הלימודים לבגרות

 

מחזה מודרני:

ביבר הזכוכית / וויליאמס

 

רומן:

רומן עברי

 

שירה:

שירת ימה"ב

 

 

 

כתות יב':

 עפ"י תוכנית הלימודים לבגרות

 

רומן:

רומן מתורגם

 

שירה:

שירת ביאליק

שירה חדשה

 

ספור:

הספור הנבחר של אותה שנה

 

 

דרכי הערכה כתות י' יא' יב' :

מבחנים עפ"י לוח מבחנים

בחנים בחני בקיאות על רומנים ומחזות

( לקראת בגרות מבחני מתכונת)