תוכנית עבודה במורשת ישראל ז' – ח' -  ט'

                                    שכבה ז'

                                 

                                    הנושא: "עם עולם" חיזוק הקשר עם המורשת התרבותית של עם ישראל על גווניה ומימדיה השונים.

 

  דף הבית | תוכניות עבודה

מטרות

פירוט תכנים בראשי פרקים

מושגים / ערכים

דרכי הוראה

תוצרים מצופים

דרכי הערכה

לו"ז

טיפוח בוגר המכיר את מורשתו התרבותית לגווניה השונים, הבטוח בערכיו ובעל זיקה למורשת העבר שלו.

פרוייקט הכנה  

 " לבר מצווה"  (לתלמידים בכלל ולתלמידים נזקקים חסרי אמצעים)

מושגים : עם, עולם, תרבות, משפחה, קהילה, פלורליזם, תפילה.

עבודה יחידנית -  עבודות החקר של התלמיד בליווי המורה בכתה.

עבודות "שורשים" אישיות.

הערכה חלופית תיק פורט פוליו, הערכת עמיתים, רפלקציה, דפי משוב.

כל השנה.  "עם ועולם" שעתיים שבועיות במערכת. "שורשים" במסגרת שיעורי חינוך.

 

מטרות

פירוט תכנים בראשי פרקים

מושגים / ערכים

דרכי הוראה

תוצרים מצופים

דרכי הערכה

לו"ז

יצירת מכנה משותף ותחושת שייכות ומחויבות של הפרט לעתיד קהילתו.

פרויקט שורשים היכרות אישית עם אילן היוחסין המשפחתי תוך זיקה אל הקהילה והחברה הישראלית.

אירועים דתיים במעגל החיים היהודי ברית, בר מצווה, חתונה, אבל.

כלי עזר אינטרנט, מחשב, ספריה, קלטות וידאו, קלטות שמע, מסמכים, ראיונות, תמונות

עבודות חקר מתוקשבות מצגת , פורטפוליו,

 

תוצרים ראשונים החל מחודש ינואר

הענקת כלים לעיצוב השקפת עולם ולגיבוש תרבות יהודית ישראלית.

חקר קהילות ישראל המשלב הוראה בין תחומית: יהדות, היסטוריה, ספרות ותנ"ך.

ארון הספרים היהודי אגדות חז"ל, סיפורי המקרא, סיפורי המשנה והתלמוד וסידור התפילה.

ביקור במוזיאון ובבית התפוצות.

הצגת פרויקטים יצירתיים : מאכלי עדות, מוסיקה מסורתית, תערוכת אביזרי לבוש ועוד.

 

 

מטרות

פירוט תכנים בראשי פרקים

מושגים / ערכים

דרכי הוראה

תוצרים מצופים

דרכי הערכה

לו"ז

עיסוק במגוון גילוייהם של תרבויות ישראל, תוך ביקורת, השוואה, ויצירתיות  במגוון תחומי הדעת בגישה בינתחומית.

חגים ומועדים לוח השנה היהודי , טקסים ומנהגים.

מעגל השנה היהודית: חגים, מועדים, ימי זיכרון

 

יום שיא שב יוצגו בפני ההורים והתלמידים כל תוצרי החקר פרי עמלם של התלמידים

 

סיום השנה מסיבה משותפת הורים תלמידים

פיתוח בוגר סקרן, חוקר וסבלני לתרבויות עדות ומנהגים שונים.

 

 

 

 

סמלים ישראלים ויהודיים לדוגמא:

תפילין , תלית מזוזה, כתובה,

מגילת העצמאות

 

 

 

 

 

 

 

 

ערכים: כבוד האדם- קבלת השונה קבלת האחר, סבלנות.

 

 

 

 

מטרות

פירוט תכנים בראשי פרקים

מושגים / ערכים

דרכי הוראה

תוצרים מצופים

דרכי הערכה

לו"ז

פיתוח הזיקה והקשר בין ישראל ליהודי התפוצות

 

 

יצירת קשרים בין בני נוער, עלייה וקליטה.

עלייה, קליטה, מוסדות קהילה,תפוצות.

ניסיון לעבודה משותפת עם קהילה יהודית (שיקגו).

דרך מחשב.

מצגת, וידאו- קונפרנס.

 

במשך שנתיים עד לשיאוידאו קונפרנס

לוח השנה היהודי-"חוט השדרה של התרבות הישראלית בת זמננו"

 

 

משמעות לוח השנה היהודי , בדיקת לוח השנה היהודי בקהילות השונות תוך השוואה למקורות ולמעגל השנה

חגים, שבת, מסורת,

תת נושא בתוך עם ועולם הכנת מצגות בנושא

הכנת מצגות  הבודקות את לוח השנה היהודי וכיצד הושפע, אם בכלל מאורח החיים בקהילות השונות

הערכת המצגות על פי דף המכוון

במשך כל השנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שכבה  ח' ט' (התאמה על פי הנלמד בשנה הקודמת בכל כיתה)

 

הנושא: הכרת מקורות התרבות היהודית לגוניהם השונים החל ממעמד הר סיני תוך זיקה בינתחומית :היסטוריה, ספרות, אומנות, תנ"ך

 

מטרות

 

פירוט תכנים בראשי פרקים

מושגים/ערכים

דרכי הוראה

תוצרים מצופים

דרכי הערכה

לו"ז

טיפוח בוגר את מורשתו התרבותית לגווניה השונים

הבטוח בערכיו ובעלי זיקה למורשת העבר שלו.

לוח השנה העברי/חגי תשרי, שבת, מחזוריות הזמן- חגים ואירועים במעגל השנה.

יחס של כבוד לשונה ולחריג (עזרה לחלש, צדקה) ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות.

שעורים פרונטאליים

עבודות חרק אישיות על אחד הנושאים שנלמדו לפי בחירת התלמיד ונטיית לבו.

דרכי הערכה חלופיות: דפי משוב, פורטפוליו, רפלקציה, הערכת עמיתים.

כל השנה

יצירת מכנה משותף ויצירת תחושת שייכות ומחויבות של הפרט לעתיד קהילתו.

 

 

התשובה החזרה למוטב על צדדיה השונים כאשר ספר יונה מהווה מקור מנתב ומנחה לדיון. מתקשר לנושא הנלמד בשיעורי תנ"ך.

 

 

השבת כערך מאחד.

הוראה בקבוצות

מרכזי למידה משותפים  - ז', ח', ט'.

 

דרכי הערכה חלופיות: דפי משוב, פורטפוליו, רפלקציה, הערכת עמיתים.

הגשת פרויקט סוף השנה, יוני.

מטרות

פירוט תכנים בראשי פרקים

מושגים / ערכים

דרכי הוראה

תוצרים מצופים

דרכי הערכה

לו"ז

הענקת כלים לעיצוב השקפת עולם ולגיבוש זהות תרבות יהודית ישראלית כגורם מאחד.

פרשת השבוע -  (בריאת העולם, מגדל בבל, העקדה).  תוך יצירת זיקה וקשרים עם שיעורי התנ"ך והספרות.

חגי  ישראל כגורם מאחד.

שיעורים פרונטלים, עבודה בקבוצות.

 

מבחנים, בחנים.

 

לעסוק במגוון גילוייהן של תרבויות ישראל תוך ביקורת, השוואה ויצירתיות במגוון תחומי הדעת ובגישה בין תחומית.

היחס לשונה ( גר, יתום, אלמנה, חלש).

מנהגים -  ארבעת המינים, אושפיזין, משלוח מנות, תשליך, סליחות.

צפייה בסרטים, הוראה בקבוצות, ביקור בבית כנסת לשמיעת סליחות.

עבודות חקר אישיות.

מבחנים, בחנים, עבודות חקר אישיות.

בהתאם לעיתוי המתאים פורים, הימים הנוראים, סוכות ועוד.

חינוך לערכים ולחברה פלורליסטית משתנה.

סידור התפילה, (ימי זיכרון, מועדים, חגים) כנדבך נוסף למה שנלמד בכתה ז'.

התפילה כערך וצורך רגשי, כמפלט. "תפילת הלב".

שיעורים פרונטליים, עבודה בקבוצות, השוואה בינתחומית בין תפילה בספרות ובשירה לבין נוסחי תפילה דתיים.

 

"נלחמים על השלום" תצוגת מצגות בנושא רצח  יצחק רבין

מבחנים, בחנים, עבודות חקר.

כל השנה ובעיתוי המתאים. (יום הזיכרון ליצחק רבין ועוד).

מטרות

פירוט תכנים בראשי פרקים

מושגים / ערכים

דרכי הוראה

תוצרים מצופים

דרכי הערכה

לו"ז

 

 

 

הזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל

ערך השלום שלום במשפחה, בקהילה, בחברה.

שיעורים פרונטליים, עבודה בקבוצות

 

 

 

 

הענווה, הכעס, והגאווה.

קדושת החיים כערך.

שיעורים פרונטליים, עבודה בקבוצות קבוצות דיון.

מרכז למידה לתלמידי ט' בנושא קדושת החיים.

מבחנים, בחנים.

מאי.

 

מאפייני למידה ביהדות (למידה, הבנה, זיכרון)

מנהיגות כערך.

שיעורים פרונטליים, עבודה בקבוצות קבוצות דיון.

מרכז למידה לתלמידי ט' בנושא קדושת החיים.

מבחנים, בחנים

 

 

הכרת התושב"ע לגווניה משנה, תלמוד, אגדה, מדרשי חז"ל למיניהם.

שוויון בין בני אדם כערך.

שיעורים פרונטליים, עבודה בקבוצות.

עבודות חקר אישיות לפי בחירת התלמיד.

עבודות אישיות, מבחנים, בחנים.

כל השנה.

 

 

בין אדם לחברו, בין אדם למקום

שיעורים פרונטליים, עבודה בקבוצות

עבודות חקר אישיות לפי בחירת התלמיד.

עבודות אישיות, מבחנים, בחנים

כל השנה

 

 

ערבות ומעורבות משמעות המושג

שיעורים פרונטליים, עבודה בקבוצות

עבודות חקר אישיות לפי בחירת התלמיד.

 

 

 

 

עבודות אישיות, מבחנים, בחנים

כל השנה

מטרות

פירוט תכנים בראשי פרקים

מושגים / ערכים

דרכי הוראה

תוצרים מצופים

דרכי הערכה

לו"ז.

 

מעגל החיים במשפחה היהודית

יחסי הגומלין בין היחיד, המשפחה, הקהילה והחברה דרך הטקסים במעגל החיים.

לידה ברית, פדיון הבן, בר מצווה, חתונה, חנוכת בית, פטירה ואבל.

שיעורים פרונטליים (יצירה בשילוב המורות לאומנות), הערכת יצירות אומנות.

עבודות יצירה אישיות וכיתתיות.

פורטפוליו, הערכת עמיתים, רפלקציה.

כל השנה.

אופייה היהודי ציוני של מדינת ישראל

המחשת הביטויים השונים להיותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי והבנת המחויבות ההדדית בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות

מגילת העצמאות, הקשרים בין ישראל והתפוצות, מסורת ישראל מקור לסמלי המדינה.

הוראה פרונטלית, הפעלות, לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות . יום הפעלות וסדנאות בשיתוף החינוך החברתי.

תוצרים מתוך הסדנא ויצירת תערוכה.

 

כל השנה, דגש מאי.

הזיקה לארץ ישראל וירושלים

חיזוק הקשר ותחושת הזיקה של התלמידים לא"י ולירושלים.

ציון, ציונות, יום ירושלים, מושגים היסטוריים ומתוך  המסורת לאורך הדורות.

סביב יום ירושלים יתקיימו שיעורים במסגרת שבוע מרוכז הקשור ליום ירושלים כולל מרכז למידה, פורומים, ופעילות בינתחומית

 

 

 

תוצרי מרכז הלמידה (בהקמה).

הערכת עמיתים, הערכה חלופית

לקראת יום ירושלים.

הכרות עם לוח השנה היהודי

הבסיס האסטרונומי של לוח השנה, קביעת ראש חודש, בחינת השנה החודשים, מאפייני החודשים.

חודש, שנה, יממה, מולד, שלושת הרגלים, לוח השנה

הוראה פרונטלית וחיפוש חומרים ומידע באינטרנט.

עיצוב לוח שנה כיתתי או שכבתי משותף מתוצרי התלמידים.

תחרות, הערכת עמיתים.

חודש ספטמבר.