תכנון עבודה שנתית

צוות מקצוע מכונות

 

היעד

אוכלוסית היעד

התשומות (אמצעים וכלים)

תאור הפעילות

לו"ז לביצוע

תפוקות מצופות

הערות כלליות

7 יח"ל טכנולוגיות

י1

 

בגרות סיב"מ

עד מאי 2008

 

 

7 יח"ל טכנולוגיות

י1

 

בגרות סרטוט

עד מאי 2008

 

 

7 יח"ל טכנולוגיות

י1

 

בגרות פיסיקה

עד מאי 2008

 

 

7 יח"ל טכנולוגיות

יא1

 

בגרות מכונאות

עד מאי 2008

 

 

7 יח"ל טכנולוגיות

יא1

 

בגרות מכניקה הנדסית

עד מאי 2008

 

 

7 יח"ל טכנולוגיות

יב1

 

בגרות מכונאות

עד מאי 2008

 

 

7 יח"ל טכנולוגיות

יב1

 

פרוייקט גמר

עד מאי 2008