תוכנית עבודה שנתית בלשון

צוות מקצוע ל ש ו ן תשס"ח

  דף הבית | תוכניות עבודה

היעד

אוכלוסית היעד

התשומות (אמצעים וכלים)

תאור הפעילות

לו"ז לביצוע

תפוקות מצופות

הערות כלליות

העשרת אוצר המילים של התלמיד.

כלל התלמידים

הקניית הביניינים והמשקלים.

1.הבאת דוגמות באמצעות מילים חדשות.

2.יצירת מילים חדשות עפ"י  דגמים נתונים.

במשך  כל כיתה ט' ו-י'.

 

1.אוצר מילים נרחב יותר.

2.שיפור בהבנת הנקרא.

 

הכרת רובדי השפה השונים.

 

 

כלל התלמידים

הצגת ארבעת רובדי השפה

הבאת דוגמות מרובדי השפה השונים כחלק מהתרגילים.

כיתה י'

כל השנה.

1.הכרת צורות שונות של פועל ושם המביעים אותה משמעות.

2.העשרת שפתו של התלמיד.

 

שימוש נכון בשם המספר.

כלל התלמידים

הקניית הכללים וישומם בכל מקצוע נלמד.

דפי עבודה,מבדקים,שילוב שם המספר בשפה הדבורה.

כיתה י'

כל השנה

שיפור בשימוש בשם המספר בחיי היום יום.

 

הבחנה בין שפה דבורה ושפה כתובה.

כלל התלמידים

כתיבת משפטים ופסקאות.

שחבור עפ"י נתונים.

כתיבת פיסקה תיקנית.

כיתה י'

כל השנה

מיעוט שימוש בסלנג בכתיבה.

 

הכרת מבנה המשפט וחלקיו השונים.

תלמידי כיתה י'

דפי עבודה,זיהוי תפקיד המילה בתוך המשפט.

דפי עבודה ותרגילים מתוך ספרים.

מחצית ב'

בניית משפט במבנה נכון.

 

הכרת סוגי ם שונים של משפטים.

תלמידי כיתה ט'

דפי עבודה,זיהוי סוג המשפט בתוך טקסט נתון.

ניתוח-סוג משפט,ניתוח מבנה המשפט,זיהוי מילה מודגשת.

במשך כיתה ט'

שיפור רמת הבנת המשפט והכתוב בכלל.

המשך בכיתה י'

הקניית הגייה תיקנית

כלל התלמידים

הקניית הכללים

יישום הכללים בעבודות שונות

תוכנות לימודיות

1.בחירת צורת הגייה נכונה.

2.הבעה בע"פ תיקנית.

כל השנה בכיתות בהן לומדים לשון

שיפור השפה הדבורה ומודעות לתקניות השפה.

 

הכרת שורשים שונים ומשמעותם.

כלל התלמידים

1.שמוש בתוכנות מחשב.

2.דפי עבודה.

מציאת השורש,הבחנה בין משמעויותיו השונות של השורש.

כל השנה בכיתה י'

מחצית ב' בכיתה ט'

העשרת אוצר המילים ע"י שימוש במילים נרדפות.

 

הקניית הרגלי עבודה נכונים ומיומניות הקשורים למקצוע.

כלל התלמידים

שימוש בהוראות אחידות ע"י כלל המורים עפ"י בחינות הבגרות.

 

תרגול מיומניות ע"י דפי עבודה ומבדקים.

במשך כיתה ט' ו-י'

הצלחה בבחינת הבגרות.

 

 

 

 

 

העלאת אחוז הניגשים לבחינה בלשון.

תלמידי כיתה י'

1.ביטול הקבצות לימוד בכיתה ט'.

2.גיוון דרכי הוראה.

1.לימוד בקבוצה הטרוגנית.

2.מבדקים מדורגים.

3.הקניית חווית ההצלחה.

החל מכיתה ט'

אפשרות לכל תלמיד להבחן בבחינת הבגרות בלשון.

 

העלאת אחוז העוברים בבחינת הבגרות.

תלמידי כיתה י'

1.ריבוי מבדקים בנוסח הבחינה.

2.איתור תלמידים מתקשים.

1.עזרה אישית לתלמידים.

2.פתרון בחינות בגרות.

כל שנה"ל

הצלחה של 100%

בבחינה.

 

העלאת המוטיבציה בכיתת מב"ר ואומץ

תלמידי כיתה י''

1.גיוון דרכי הוראה.

2.תיגבור בשעות הוראה.

3.חווית הצלחה.

1.תירגול מגוון.

2.שאלות מדורגות.

3.יחידות קטנות ומובנות.

כל שנה"ל

1.שיתוף פעולה מצד התלמיד.

2.לקיחת אחריות של התלמיד להצלחתו.

 

אהבת השפה העברית והבנת הקשר בין תרבות ושפה.

הקניית לשון בהקשר טקסטואלי

 

כלל התלמידים

 

 

כיתות ט'

 

הצגה של מילים חדשות.

הוראה באמצעות טקסטים מגוונים.

טקסטים מתחומי ידע שונים

 

שיבוץ משפטים משירה,מקורות,ומרובדי שפה שונים.

 

הוראת ההבנה וההבעה ,וכן הוראת כללי הלשון בהקשרו של הטקסט הנתון.

 

כל שנה"ל

 

 

 

כל שנה"ל

 

הכרת חשיבות השפה כאמצעי לשימור תרבות ומורשת.

"נושאי דגל" של השפה.

שיפור יכולת ההבנה של התלמיד.

הבנת השפה כמיכלול.

תפיסה הוליסטית של השפה