תכנון עבודה שנתית

צוות מקצוע:  חינוך מיוחד

 

  דף הבית | תוכניות עבודה

השנה קיימות שתי כיתות ללקויי למידה. כיתה אחת בשכבה ח' , וכיתה נוספת בשכבה ט'.

ההוראה בכיתות אלה היא הוראה יחידנית ותוכנית הלימודים מותאמת לצרכים המיוחדים והאישיים של כל תלמיד.

לכל תלמיד יש תל"א, המותאמת לקשייו,ולצרכיו המיוחדים, לרמתו ויכולתו האישית.  

 

המטרות, הן הלימודיות והן התפקודיות (בקור סדיר, בעיות משמעת,התנהגות, העלאת המוטיבציה וכו,) מותאמות באופן פרטני.מבחינה לימודית , תוכנית הלימודים בכל מקצוע מתבססת על תכנית הלימודים הבית ספרית בכל תחום דעת של הכיתות הרגילות בשכבה. זאת במטרה לאפשר שילוב של תלמידים על פי יכולתם בכיתות הרגילות. התשומות מותאמות לרמת התלמידים, מעובדות  ומשוכתבות לרמתם.

התפוקות המצופות הן בעיקר בתחום שפור הקריאה וההבנה, רכישת מיומנויות לעבודה עצמית. פיתוח ושיפור ההבנה וההבעה בעל פה ובכתב. שילוב תלמידים במקצועות כגון מתמטיקה, אנגלית חנ"ג בכיתות רגילות, בהקבצות ג, המטרה היא להביא את התלמידים מבחינה  תפקודית , התנהגותית ולימודית לרמה שתאפשר את שילובם בתיכון בכיתות ההכוון. ולהביאם לסיום הלימודים (12 שנות לימוד בבית ספרנו) ולמנוע את נשירתם מבית הספר.

 

התוכנית מתבצעת לאורך כל השנה על ידי הצוות הבינמקצועי הקיים בבית הספר . בתאום עם ההורים והתלמיד ובפקוח של החינוך המיוחד.

 

הערות כלליות :

המחנכות מלמדות את רוב המקצועות , הספרים וחוברות העבודה נבחרים כל שנה בהתאם למחזור שמגיע ומשתנים בהתאם לצורך.

בנוסף יש נו צוות של מטפלות בתנועה ובאומנות המקיימות מפגשים פרטניים, המטרות והיעדי ם נקבעים על פי הצורך. המטרות נקבעות על ידי הצוות הבינמקצועי  (מנהלת שכבה, יועצת , פסיכולוג, מורים מקצועיים)