תכנית עבודה: אלקטרוניקה ומחשבים

 תכנית עבודה: אלקטרוניקה ומחשבים שכבה - י

  דף הבית | תוכניות עבודה

כיתות

מקצוע

יעדים

מורים

י4,  י7

מיתוג

מיתוג ומערכות ספרתיות, נלמד בכיתות י', ע"מ שבסוף שנה"ל הנוכחית. התלמידים ייגשו  לבחינת בגרות, 1י"ל, מתוך 5י"ל, במקצוע אלקטרוניקה ומחשבים.

.

 

 

אלעזר בן שושן

.

 

מעבדות

במסגרת זו, יבוצעו ניסויים:

   אבזרם ישר

   ב.במיתוג.ומערכות ספרתיות.

   ג. התלמידים יתנסו בבניית פרוייקטון,

      משולב אלקטרוניקה ומיתוג.

 

שוש בוכריס –מעבדה במיתוג

 

 

 

 

 

 

מבוא לאלקטרוניקה

א.      לימוד המקצוע: זרם ישר

      ב. לימוד מבוא לאלקטרוניקה עד

          רמה של מגברים.

פיסיקה

במסגרת זו יילמדו הנושאים הבאים:

א.      כוחות

     ב.       תנועה אופקית

    ג.        זריקה אנכית

    ד.       נפילה חופשית

 

תכנית עבודה: אלקטרוניקה ומחשבים שכבה - יא

כיתות

מקצוע

יעדים

מורים

יא4,    יא7

מיקרו

מחשבים

א. הכרת המחשב, כולל התחברות לרכיבים היקפיים.

ב. ילמדו שפות המחשב הבאות:

-         שפת אסמבלי

-         שפת – C

-         ביצוע מעבדות במיקרו - מעבדים

 

מתי קונא

מעבדות

במסגרת זו, יבוצעו ניסויים:

-  בזרם ישר

-.במיתוג.ומערכות ספרתיות.

-התלמידים יתנסו בבניית פרוייקטון, משולב    אלקטרוניקה, מיתוג ומחשבים. פרוייקט זה נועד לבחינה בגרות ברמה של 2 י"ל מתוך 5 י"ל.

 אלעזר בן שושן

 

 

 

 

אלקטרוניקה

א.לימוד המקצוע: זרם ישר וזרם חילופין.

 ב. לימוד אלקטרוניקה תקבילית

 ג. לימוד אלקטרוניקה ספרתית

אסנת פריבס

פיסיקה

במסגרת זו יילמדו הנושאים הבאים:

א.     כוחות

ב.       תנועה אופקית

ג.        זריקה אנכית

ד.       נפילה חופשית

ה.      אנרגיות

ו.        אלקטרוסטטיקה

ז.        מגנטיות

ח.      אופטיקה

הערה: קבוצה זו לומדת פיסיקה כדי לגשת ל- 3י"ל. הלימודים הם במקביל לקבוצת הלימוד של 5י"ל, מתוך כוונה שהנושרים מ5-י"ל ימצאו מסגרת לימודית חלופית...

 

 

אסנת פריבס

 

הערה : בנוסף לבחינת המעבדה באלקטרוניקה ומחשבים, תערך בחינת בגרות עיונית ברמה של 2י"ל  נוספות,

 כהשלמה ל - 5י"ל. בסוף שנה"ל התשס"ח.

 

תכנית עבודה: שכבה - יב

 

כיתות

מקצוע

יעדים

מורים

יב4,    יב8

תקשורת תקבילית

 

 

א.      מבוא למערכות תקשורת

ב.       מערכות שמע

ג.        אפנון תנופה – AM

ד.       אפנון תדר – FM

 

 

.

.אלעזר בן שושן

.

תקשורת ספרתית

 

.

א.      האות בספרתי

ב.       שיטות אפנון וריבוב ספרתי

ג.        תקשורת ספרתית בערוץ אנלוגי

ד.       טלפוניה ספרתית

 

 

אסנת פריבס

 

 

 

תקשורת אופטית

   א.      תקשורת תאית

   ב.        תקשורת לווינית.

סרדם רונן

מעבדות - לפרוייקטים.

     א.. ניסויים במערכות שמע

     ב.  ניסויים בתקשורת תקבילית

   ג.        ניסויים בתקשורת ספרתית

  ד.       ניסויים בתקשורת אופטית

  ה.      בניית פרוייקטים

 

מריאנה פופלינגר

 

                                               בסוף שנה"ל התשס"ח  יתקיימו הבחינות הבאות: א. לתלמידים שלא יבצעו פרוייקט:

 

                                                                  תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית 1י"ל

                                                                  תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית 2י"ל

                                                                  מעבדת תקשורת   2י"ל 

                                                                  פרוייקט ברמה של 5 יח"ל לשאר התלמידים

                                                                  פיסיקה 3 יח"ל

                                                          

                                               בן שושן אלעזר

 

                                     מרכז מגמת אלקטרוניקה ומחשבים.