תוכנית עבודה שנתית בכימיה

  דף הבית | תוכניות עבודה

יחידות התוכן

אוכלוסיית היעד

מושגים ערכים ומיומנויות להקניה

תפוקות מצופות

דרכי הערכה

 

חומרים על שולחן העבודה

 

כיתות ט'

 

חומרים טבעיים

וחומרים מלאכותיים

 

 

הכרת כימיה המקושרת לתעשייה הכימית

בוחן

 

סדר בחומרים

 

כיתות ט'

 

*תהליך כימי

*תהליך פיסיקאלי

*תערובת הומוגנית

*תערובת הטרוגנית

*זיקוק

*כרומטוגרפיה

 

יכולת להבחין בין יסודות לתרכובות, בין שינויים פיסיקאלי לשינוי כימי, בין תערובת הומוגנית לבין תערובת הטרוגנית.

הכרת שיטות הפרדת תערובות.

 

בחנים

 

מבחן

 

שפת הכימאים

 

כיתות ט'

 

*אטום, מולקולה.

*פעפוע, תנועת מולקולות (תנודה, סיבוב, מעתק)

*סמל של יסוד

*נוסחה כימית

*מגיבים ותוצרים

*ניסוח מאוזן של תהליך כימי

*חוק שימור המסה

*תגובה אקסותרמית ואנדותרמית.

 

הכרת מושגים בסיסיים.

הכרת שלבי החקר בכימיה, ביצוע ניסויים לפי הנחיות עבודה.

בחנים

 

מבחנים

 

האטום "בכל הרמות"

 

כיתות ט'

 

* מודל מדעי

* מודל "עוגת צימוקים"

*מודל האטום הגרעיני

*פרוטונים, אלקטרונים, נויטרונים.

* יחידות אורך:

נאנומטר, אנגוסטרום, מיקרומטר.

*מספר אטומי,

מספר מסה.

*איזוטופים.

 

 

הכרת העולם התת מיקרוסקופי בעזרת מודלים.

יכולת להתמודד עם טקסטים מדעיים.

 

מבחנים.

 

בחנים.

 

עבודות בהן תבדק היכולת להתמודד עם טקסטים מדעיים.

 

מעבדת חקר

 

כיתות ט'

 

מיומנויות חקר

 

לדעת לתאר

תצפיות לאחר

ביצוע ניסוי כימי,

 לדעת להעלות

שאלות הקשורות

 ישירות בגורמים שנמצאים בתצפיות.

לדעת לתכנן ניסוי.

 

 

עבודות חקר.

 

האלקטרונים באטום

 

כיתה י'

 

*אנרגיית יינון.

*רמות אנרגיה.

*יונים.

 

 

לדעת לאכלס

אלקטרונים

לפי רמות אנרגיה.

לנתח מאמר מדעי.

 

 

 

מבנה וקישור

 ותכונות החומרים.

 

כיתה י'

 

*מתכות

*סריגים יונים

*נוסחת ייצוג אלקטרונית

*קשר קוולנטי

*אלקטרושליליות ואופי הקשר.

סריגים אוטומריים.

*חומרים מולקולריים.

*צורות וקוטביות של מולקולות.

* כוחות בין מולקולריים.

*מסיסות חומרים.

*תגובות שיקוע.

*מיומנויות החקר.

 

תלמידים ירכשו מיומנויות מדעיות ויוכלו להתמודד עם תרגילים בנושאים מדעיים.

 

בחנים

 

מבחנים

 

ניתוח מאמר מדעי

 

עבודות חקר.

 

היבטים כמותיים

 בכימיה -

סטוכיומטריה

 

 

כיתה י'

 

*סטוכיומטריה

*מול

*מספר אבוגדרו

*מסה מולרית

*השערת אבוגדרו

*תנאי S.T.P

* נפח מולרי של גז

*ריכוז מולרי

 

הבנת יחסים כמותיים בין מגיבים ותוצרים בתגובות כימיות.

הבנת משמעות סטוכיומטריה בתעשייה הכימית.

תלמידים ירכשו מיומנויות בחקירת הרכב החומר על ידי ביצוע ניסויים וחישובים סטוכיומטריים.

 

 

בחנים

 

מבחנים

 

ניתוח מאמר מדעי

 

עבודות חקר