תוכנית עבודה שנתית במדעים וביולוגיה

  דף הבית | תוכניות עבודה

יחידות התוכן

אוכלוסיית היעד

מושגים ערכים ומיומנויות להקניה

תפוקות מצופות

דרכי הערכה

לו"ז לביצוע

חומרים, מבנה, תכונות ותהליכים

כיתות ז'

מסה, נפח, מוליכות, מסיסות, המודל החלקיקי של החומר, חומר גלם, מצבי צבירה, אמצעי מדידה, יחידות מדידה, מיון חומרים, קריאת טקסט מדעי, שימוש בטבלאות ובגרפים, שימוש בכלי מעבדה, ביצוע ניסויים.

הכרת מושגים בסיסיים במבנה החומר, עבודת צוות, יכולת לבצע ניסוי במעבדה, חשיבה מדעית.,

מבחנים, בחנים, עבודות כיתה, עבודות בית.

2.9.07-11.8.08

 

משק המים בגופם של יצורים חיים

כתות ז'

מים, איבוד מים, קליטת מים, מאזן מים, דיות, זיעה, הלחתה, שימוש נבון במים. אוריינות מדעית בנושא.

הכרת חשיבות המים ביצורים חיים בכלל ובאדם בפרט. ניסוי וניסוי בקרה.

מבחנים, בחנים ועבודות כתה ובית.

20.1.08-20.6.08

אוריינות מדעית

כתות ז' ח'

קריאה והבנה של טכסט מדעי, הבנת גרף, מיומנויות חקר בדגש הבנת ניסוי מדעי, תרגול פריטי מבחן

התלמידים ירכשו מיומנויות מדעיות ויוכלו להתמודד עם תרגילים בנושאים מדעיים שונים

עבודות כתה ובית בהן תיבדק יכולת התמודדות עם טכסטים מדעיים, טבלאות וגרפים

2.9.07-20.6.08

רבייה ןהתפתחות ביצורים חיים

כתות ח'

רבייה זוויגית, רבייה זוויגית בצמחים, הפריה האבקה, הפצת זרעים, מבנה מער' הרבייה באדם, התבגרות מינית,חיזור, התפתחות עובר, צאצאים

הבנת חשיבות הרבייה בטבע בכלל ולאדם בפרט, תכנון משפחה, גיל ההתבגרות

מבחנים, בחנים,עבודות כתה

2.9.07-22.2.08

חומרים, מבנה,תכונות ותהליכים

כתות ח'

מבנה האטום, יסודות,זרם חשמלי ,מעגלים חשמליים,טעינה חשמלית, תמיסות, יונים, בערה, תרכובות

התלמיד יכיר את מבנה האטום וכל המשתמע מכך,ידע לתכנן ניסוי ולבצע אותו

מבחנים, בחנים ועבודות

2.9.07-20.6.08

הזנה ואנרגיה ביצורים חיים

כתות ט'2,3,4,5

המזון וחשיבותו, חומרים אורגנים ואי אורגנים, אוטוטרופים, הטרוטרופים, שרשרת מזון, מארג מזון, נשימה ואנרגיה, פוטוסינתזה, מערכת העיכול,המזון וחשיבותו

הכרת שלבי המחקר המדעי, הבנת חשיבות תהליך ההזנה לכל היצורים החיים, הכרת חשיבות תזונה מאוזנת

מבחנים, בחנים ועבודות

2.9.07-19.1.08

תורשה ביצורים חיים

כתות ט'2,3,4,5

תורשה, תכונה, זן טהור, הכלאה, כרומוזומים, גנוטיפ, פנוטיפ, גן, גנים אללים, הומוזיגוט, הטרוזיגוט, דומיננטי, רצסיבי, כללי מנדל, חלבון, מיוזה, ד.נ.א

הבנת חשיבות התורשה, יישום הידע בחקלאות וברפואה, מהי הנדסה גנטית

מבחנים, בחנים, עבודה אישית

20.1.08-20.6.08

ביולוגיה של האדם

 

 

 

 

 

      

י' 6,7 

הומיאוסטזיס, מערכת הובלה, מערכת עיכול, מערכת נשימה, מערכת הפרשה, חושים, עצבים, הורמונים, הגנה על הגוף, ויסות טמפ', מאזן מים, איזון רמת סוכר, תגובה לגבהים, מחלה הפרה של הומיאוסטזיס, האדם והסביבה

האדם כמייצג יצורים רב תאיים, הבנה ש:הומיאוסטזיס שומר על סביבה פנימית יציבה וחיוני לקיום כל אורגניזם, כל המערכות פועלות לקיום הומיאוסטזיס, יכולת לאשש מידע בעזרת ניסוי

מבחנים, בחנים, דוחות מעבדה, עבודות

2.9.07-20.6.08יחידות התוכן

אוכלוסיית היעד

מושגים ערכים ומיומנויות להקניה

תפוקות מצופות

דרכי הערכה

לו"ז לביצוע

אקולוגיה

יא' 6,7

גורמים אביוטים, גורמים ביוטים, יחסי גומלין, התאמה, הסתגלות, מעבר אנרגיה, שרשרת מזון, מארג מזון, פירמידה אקולוגית, מחזור חומרים,סוקצסיה, קלימקס, ברירה טבעית, השפעת האדם

שילוב נושא תיאורטי עם הוראה בשדה, מתן רקע לעבודה האקולוגית, עיסוק בנושאים רלוונטיים של מעורבות האדם בטבע, פיתוח מודעות לדילמות של שימור מול פיתוח הסביבה

מבחנים, בחנים, דוחות מעבדה

2.9.07-20.1.08

מעבדת החקר

יא' 6,7

בעיית מחקר, השערה, ניסוי, ניסוי בקרה, גורמים קבועים, עיבוד נתונים, סוגי גרפים, מסקנות, דיון, מדידות, ביצוע ניסוי

יכולת לנסח בעייה, לנסח השערה, לתכנן ניסוי, לבצע ניסוי, להסיק מסקנות

דוחות מעבדה

2.9.07-20.6.08

התא מבנה ופעילות

יא' 6,7

מאפייני החיים, מבנה התא ואברוניו, תרכובות אורגניות ואנאורגניות, PH ובופרים, קרום התא, מעבר חומרים דרך הקרום, מידור, אנזימים, תיאורית האנדוסימביוזה, פרוקריוט, איאוקריוט

הבנת הרמה התאית של האורגניזמים, מודעות לאחידות הקיימת ברמת אירגון זו לצד השוני הרב בעולם היצורים החיים

מבחנים, בחנים, דוחות מעבדה

6.1.08-2.5.08

גלגולי אנרגיה ביצורים חיים

יא' 6,7

פעולות החיים הדורשות אנרגיה, תהליך אקסרגוני, תהליך אנדרגוני, הומיאותרמיים, פויקילותרמיים, פוטוסינתזה

הבנה שהצורך באנרגיה קיים בכל רמות האירגון, הבנת המושג אנרגיה

מבחנים, בחנים, דוחות מעבדה

2.5.08-20.6.08

גלגולי אנרגיה ביצורים חיים

יב' 6,7,8

מערכת העיכול, פירוק אנזימטי, ויסות עצבי והורמונלי, נשימה תאית, גליקוליזה, חימצון חיזור, צימוד אנרגטי, מערכות חילוף גזים, מיטוכונדריון

הבנה שהצורך באנרגיה קיים בכל רמות הארגון, הבנת המושג אנרגיה

מבחנים, בחנים, עבודה אישית

2.9.07-4.11.07

תורשה

יב' 6,7,8

תכונה נורשת, תכונה נרכשת, גנוטיפ, פנוטיפ, גן, אלל, DNA,RNA מוטגן, מוטציה, כרומוזום, מיטוזה, מיוזה, קריוטיפ, אוטוזום, קבוצת תאחיזה, כללי מנדל, דומיננטי, רצסיבי, תאחיזה למין, בקרת ביטוי גנים, כלל הארדי ויינברג, קביעת המין, הנדסה גנטית, ביואתיקה

הבנת הבסיס התורשתי של התכונות ביצורים החיים, תוך הדגשת הרלוונטיות לתחילת המאה העשרים

מבחנים, בחנים, עבודה אישית

4.11.07-6.1.08

רבייה

יב' 6,7,8

מיטוזה, רביה אל זוויגית, מיוזה, רבייה זוויגית, מבנה מערכת הרבייה בחולייתנים, מבנה מערכת הרבייה באדם, הפריה חיצונית, הפריה פנימית, זיגוטה, מבנה הפרח, האבקה, הפריה, הפצת זרעים, עובר,הריון, לידה, נביטה, התמיינות, חילוף דורות בצמחים, גלגול בבע"ח, אסטרטגיות רביה, מעורבות האדם ברביה

הבנת חשיבות הרבייה, הבנת הקשר בין רביה לתורשה, הבנת הקשר בין צורת הרבייה למקום המחיה, מודעות לסוגיות אתיות העולות ממעורבות האדם בתהליך הרבייה

מבחנים, בחנים

3.2.08-10.4.08

עיבוד כמותי של נתונים

יב' 6,7,8

ממוצע, שונות, סטיית תקן, מבחן מובהקות, השערת אפס, שימוש בגיליון אלקטרוני

יכולת לעבד נתוני ניסוי באופן כמותי, יכולת להשתמש בגיליון אלקטרוני לעיבוד כמותי של נתונים והצגתם

מבחן, תרגילים להגשה

2.11.07-10.4.08

עבודה אקולוגית

יא-יב

שאלות אקולוגיות, תצפית, ניסוי, עיבוד נתונים, כתיבת עבודת מחקר

עבודת מחקר בנושא אקולוגי

עבודת מחקר

2.9.07-4.5.08